SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-4
D. Cibor, I. Ciećko-Michalska, P. Szulewski, T. Machv Czynniki etiopatogenetyczne w zapaleniu przełyku u pacjentów z chorobą refluksową przełyku
Etiopathogenetic factors of esophagitis in patients with gastroesophageal reflux disease

5-8
W. Kibil, S. Kłęk, A. Gurda-Duda, P. Kopciński, J. Kulig
Kliniczna wartość ultrasonografii endorektalnej (ERUS) w ocenie nasilenia zmian zapalnych u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
The value of endorectal ultrasound (ERUS) in the assessment of the clinical severity of ulcerative colitis

9-11
O. Zagólski
Skuteczność mukotomii przy użyciu pęsety bipolarnej w leczeniu spływania do gardła u chorych z przewlekłym nieżytem nosa - doniesienie wstępne
Effectiveness of bipolar coagulation in treatment of post-nasal drip in patients with chronic rhinitis - preliminary report

12-14
S. Sobkiewicz
Doświadczenia własne z zastosowaniem przezpochwowej hydrolaparoskopii w klinice ginekologicznej
Experience with transvaginal hydrolaparoscopy in the gynecologic clinic

15-18
A. Gądek, J. Walczak, R. Więcek, G. Grzenia
Metoda Kramera i Kellera w leczeniu deformacji koślawej paluchów
Kramer's and Keller's methods in hallux valgus deformation treatment

19-23
K. Kosińska, J. Brandys
Leki potencjalnie niewłaściwe dla pacjentów geriatrycznych
Potentially inappropriate drugs for geriatric patients

24-30
K. Rosa
Młodzież podejmująca próby samobójcze. Charakterystyka socjologiczna
Adolescents after suicidal attempts. sociological characteristics


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

31-36
R. Krysiak, B. Okopień, Z.S. Herman
Hiperaldosteronizm pierwotny
Primary aldosteronism

37-41
J. Świerczyński, W. Wołyniec, M. Chmielewski, B. Rutkowski
Molekularny mechanizm działania kwasów tłuszczowych na profil lipidowy osocza (część I)
Molecular mechanism of fatty acids impact on plasma lipid profile (part I)

42-47
J. Świerczyński, M. Chmielewski, W. Wołyniec, B. Rutkowski
Molekularny mechanizm działania kwasów tłuszczowych na profil lipidowy osocza (część II)
Molecular mechanism of fatty acids impact on plasma lipid profile (part II)

48-53
K.A. Kamiński, M.M. Winnicka, I. Zdunek, W.J. Musiał
Angiogeneza w mięśniu sercowym
Angiogenesis in heart

54-58
B. Symonides, M. Wieteska, D. Bobilewicz
Przydatność oznaczania cystatyny C dla oceny wielkości przesączania kłębuszkowego
The usefulness of plasma cystatin C determination as a marker of glomerular filtration rate


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

59-60
R.W. Gryglewski
Funkcja Mechanika Instrumentów Chirurgicznych w pierwszym dziesięcioleciu istnienia kliniki prof. Ludwika Bierkowskiego
The position of Mechanic of Surgical Instruments in the first ten years of prof. Ludwik Bierkowski's clinic