SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL ARTICLE

917-922
I. Herman-Sucharska, A. Urbanik
Badanie MR w obrazowaniu wad ośrodkowego układu nerwowego płodu
MRI of fetal Central Nervous System malformationsPRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

923-928
M. Kaciński, A. Kubik, I. Herman-Sucharska, A. Paciorek, S. Kroczka, A. Zając
Wyniki obrazowania MR mózgu u dzieci z jamą przegrody przeźroczystej i vergi
MRI brain imaging data in children with cavum septi pellucidi and vergae

929-933
A. Gergont, A. Nowak, S. Kroczka
Ocena dopplerowska przepływu mózgowego u niemowląt z istotnym urazem okołoporodowym
Assessment of the Doppler cerebral blood flow measurement in infants with perinatal trauma

934-936
A. Zając, I. Herman-Sucharska, A. Kubik, B. Skowronek-Bała, A. Gergont, M. Szafirska
Wyniki badań MR i MRA u dzieci z migreną z aurą
MRI and MRA data in children with migraine with aura

937-941
A. Gergont, W. Król-Jawień, P. Weryński, I. Herman-Sucharska, A. Zając, A. Gleń
Wyniki angiografii mózgowej wykonywanej u dzieci z chorobami OUN ze wskazań neuroradiologicznych
Results of cerebral angiography performed after neuroradiological indications in children with CNS diseases

942-945
A. Zając, I. Herman-Sucharska, S. Kroczka, A. Kubik, M. Nardzewska-Szczepanik
Wyniki neuroobrazowania MR mózgu u dzieci z napadami padaczkowymi określanymi jako pierwotnie uogólnione
Brain MRI data in children with so called primary generalized seizures

946-951
I. Herman-Sucharska, A. Gergont, E. Wesołowska, A. Zając
Wyniki powtórnych badań MR mózgu u dzieci wykonywanych ze wskazań radiologicznych - doniesienie wstępne
Results of control MRI examinations performed due to radiological indication - preliminary report


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

952-955
M. Steczkowska, I. Herman-Sucharska, A. Gleń, A. Gergont, B. Skowronek-Bała
Trigeminalgia z konfliktu naczyniowo-nerwowego u 12-letniej dziewczynki
Trigeminalgia caused by neurovascular compression in 12 years old girl


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

956-959
A. Paciorek, A. Urbanik, J. Paciorek, R. Chrzan, S. Sztuk, A. Zając, S. Kroczka
Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce padaczki skroniowej
The role of the magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis of temporal lobe epilepsy

960-964
M. Leśkiewicz, W. Lasoń
Postępy w badaniach neurochemicznych mechanizmów padaczki
The neurochemical mechanisms of temporal lobe epilepsy: an update

965-967
K. Jankiewicz, M. Chrościńska-Krawczyk, B. Błaszczyk, S. J. Czuczwar
Kofeina a leki przeciwpadaczkowe: dane doświadczalne i kliniczne
Caffeine and antiepileptic drugs: experimental and clinical data

968-974
M. Szafirska, A. Urbanik, S. Kwiatkowski, I. Herman-Sucharska, A. Świerczyna
Przydatność badania MR przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce wodogłowia u dzieci
Usefulness of MR CSF flow examination in children with hydrocephalus

974-977
A. Świerczyńska, R. Kłusek, M. Jaworek
Neurorehabilitacja i inne sposoby leczenia spastyczności u dzieci
Physical and other methods therapy of the spasticity in children

978-985
U. Stolarska, M. Kaciński
Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci
A pediatric neuropsychological evaluation