SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

545-548
O. Zagólski, M. Gajda
Flora bakteryjna ropni okołomigdałkowych
The microbiology of peritonsillar abscesses

549-551
J. Włodarczyk
Zastosowanie roztworu Lugola w chorobie refluksowe przełyku
Application of Lugol solution in the gastroesophageal reflux disease

552-558
J. Wojnar, M. Roszkowska-Blaim, M. Pańczyk-Tomaszewska
Ocena dynamiki zmian wybranych parametrów metabolizmu kostnego w czasie stosowania kortykoisteroidów i metabolitów witaminy D3 u dzieci z zespołem nerczycowym
Dynamics of bone biochemical markers in nephrotic children treated with prednisone and metabolites of vitamin D

559-562
L. Marcinowicz, A. Górska, S. Chlabicz
Przyczyna niezadowolenia pacjentów z opieki lekarza rodzinnego w świetle badań ankietowych - analiza odpowiedzi na pytania otwarte
Causes of patients` dissatisfaction with family doctor care in the light of questionnaire surveys - analysis of responses to open-ended questions

563-567
A. Lesiak, J. Narbutt, J. Kobos, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Woźniacka
Wpływ promieniowania ultrafioletowego na liczbę komórek HLA-DR+ i CD1a+ u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
The influence of ultraviolet radiation on HLA-DR+ amd CD1a+ cells` number in systemic lupus erythematous patients

568-571
T. Hawro, J. Miniszewska, J. Chodkiewicz, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Zalewska
Lęk i depresja, a wsparcie społeczne u chorych na łuszczycę
Anxiety, depression and social support in patients with psoriasis


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

572-582
M. K. Jurkowski, B. Bobek-Billewicz
Naturalne czynniki wpływające na sen
Natural factors influencing sleep

583-589
R. Krysiak, B. Okopień
Somatotropinowa niedoczynność przysadki mózgowej w wieku dorosłym
Growth hormone deficiency in adults

590-593
J. Włodarczyk
Ocena wydolności oddechowej przed planowanym zabiegiem torakochirurgicznym
Evaluation of the surgical risk in lung parenchyma resection

594-597
B. Ziarkiewicz-Wróblewska, B. Górnicka, T.Wróblewski, U. Ołdakowska-Jedynak, J. Pawlak
Rola lekarza patomorfologa w procesie diagnostycznym związanym z ortotopowym przeszczepem wątroby u dorosłych
Role of thepathomorphologist in diagnostic process concerning problems of ortothopic liver transplantation in adults


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

598-600
O. Zagólski, M. Gajda, K. Czajecki
Guz ziarnistokomórkowy krtani - przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
Granular cell tumor of the larynx - literature review and case report

601-605
I. Plucińska, K. Całka, P. Jaźwiec, B. Bojarski, A. Czerniewicz-Kamińska, K. Świątkowska, J. Sakowski, R. Patrzyk, J. Zwoliński, E. Prudlak
Masywne oponiaki przedniego dołu czaszki: prezentacja kliniczna i obraz radiologiczny - opis dwóch przypadków
Meningiomas of the anterior cranial fossa: clinical and radiological presentation - report of 2 cases


VARIA

606-610
A. Kierzek
Przegląd Lekarski. Trudne lata
Przegląd Lekarski (Medical Review). The difficult years