SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-14
S. Rumian, A. Tabor, Z. Woźny
Pompa do wspomagania niewydolnego serca
A pump to assist the cardiac insufficiency

15-18
K.A. Skibniewska, M. Dymkowska-Malesa, P. Siwik, A. Kot, E. Jabłońska
Wartość odżywcza diet studentów uwm w Olsztynie
Nutrive vallue of Olsztyn University students diet

19-23
M. Friedrich
Żywieniowa modyfikacja składu ciała i lokalizacji tkanki tłuszczowej u otyłych kobiet w okresie menopauzalnym
Dietary modification of body composition and fat tissue distribution in obese menopausal women

24-29
J. Woźniak-Holecka, J. Kasperczyk, T. Holecki
Zróżnicowanie zjawiska przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu krążenia w wybranych powiatach województwa śląskiego
Differentiation of the premature mortality caused by the cardiovascular diseases in the chosen districts of the Upper Silesia region

PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

30-31
J. Sadowski
Kardiochirurgia XXI wieku - nauka, technika czy sztuka?
Cardiac surgery in XXI centure - science, technics or pure art?

32-34
G. Cichosz
Aterogenne właściwości tłuszczu mlekowego - rzeczywistość czy mit?
Atherogenic properties of milk fat - reality or myth?

35-41
J.W. Dobrowolski
Ekologia człowieka a interdyscyplinarna współpraca w zakresie zapobiegania środowiskowym zagrożeniom dla zdrowia
Human ecology and interdisciplinary cooperation for primary prevention of environmental risk factors for public health

42-44
M. Nikodemowicz
Wpływ palenia tytoniu na układ krążenia
The effects of smoking on cardiovascular system