SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

825-828
A. L. Zygulska, J. Pawlęga
Ocena wartości chemioterapii paliatywnej PEF (cisplatyna, epirubicyna, 5-fluorouracyl) w zaawansowanych rakach zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
Assessment of the value of PEF (cisplatin, epirubicin, 5 fluorouracil) in advanced extrahepatic biliary tract and pancreatic cancer

829-833
A. Piekarska, J. Zboińska
Ocena etiologii i wyników leczenia ropnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dorosłych
Etiology and results of treatment of adults with bacterial encephalomeningitis

834-837
E. Konduracka, J. Jóźwiak, M. Mastej, W. Lukas, A. Tykarski, L. Szczepaniak-Chicheł, W. Piwowarska
Prevalence of dyslipidemia and general ineffectiveness of its treatment in both primary and secondary prevention of coronary heart disease within family medicine framework ? results of LIPIDOGRAM 2005 a nationwide epidemiological study. Dyslipidemia in Poland ineffective treatment
Rozpowszechnienie i niska skuteczność leczenia dyslipidemii w prewencji pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca na poziomie lekarzy medycyny rodzinnej - wyniki ogólnopolskiego badania epidemiologicznego LIPIDOGRAM 2004

838-843
K. Kaczmarczyk-Chałas, M. Kwaśniewska, M. Pikala, W. Drygas
Nadciśnienie tetnicze jako problem zdrowotny i społeczny w populacji ludzi starszych ze środowiska wielkomiejskiego. Badanie programu CINDI WHO
Arterial hypertension as a medical and social problem in older urban population. The CINDI WHO Program

844-849
M. Kieć-Klimczak, M. Malczewska-Malec, B. Huszno
Stosunek steżenia adiponektyny i leptyny w surowicy krwi jako wskaźnik ryzyka rozwoju insulinooporności i miażdżycy
Leptin to adiponectin ratio as an index of insulin resistance and atherisclerosis development


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

850-857
J. Podolec, G. Gajos, L. Budziaszek, M. Czaniecka, A. Kleczkowska, K. Żmudka
Personalized medicine a przyszłość kardiologii inwazyjnej
New approach to interventional cardiology treatment with personalized medicine

858-861
I. Głowinska, J. Głowinski, M. Gacko, J. Małyszko
Przetoka tętniczo-żylna a zmiany w układzie krążenia
Arterio-venous fistula and cardiovascular system disturbances

862-866
A. Wojas-Pelc, J. Sułowicz, M. Nastałek
Szlaki działania UV, dymu papierosowego, estrogenów na proces starzenia się skóry; możliwości prewencji
Ultraviolet radiation, tobacco smoke and estrogens pathways of influence on skin aging; capabilities of prevention

867-873
M. Zwolińska-Wcisło, D. Galicka-Latała
Epidemiologia, podział oraz zasady postepowania w dyspepsji czynnościowej
Epidemiology, classification and management of functional dyspepsia