SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

161-165
D. Wielowieyska-Szybińska, A. Wojas-Pelc, G. Dyduch, A. Zawisz
Ekspresja kolagenów typu I i III oraz mastocytów w zmianach skórnych u chorych na twardzine skórną
Type I and II collagens and mast cells expression in the skin lesions from the patients with localized scleroderma

166-171
E. Kryj-Radziszewska, A. Windak, G. Margas, B. Wizner, T. Grodzicki
Wpływ wytycznych postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych na wiedzę lekarzy rodzinnych w zakresie leczenia pacjentów z astmą
The influence of guidelines of asthma management in adults in reference to family physicians knowledge in the field of treatment

172-176
Z. Kopański, M. Grabowska, J. Tabak, M. Schlegel-Zawadzka, B. Witkowska, G. Tymendorf
Próba sprecyzowania wskazań dla leczenia krioterapią ogólnoustrojową chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
An attempt to precise indications for treatment with systemic cryotherapy of patients with rheumatoid arthritis

177-179
E. Suchoń, W. Tracz, P. Podolec, L. Tomkiewicz-Pająk
Ocena wydolności wysiłkowej i zmian hemodynamicznych u dorosłych z ubytkiem przegrody miedzyprzedsionkowej
Cardiopulmonary capacity and hemodynamic changes in adults with atrial septal defect

180-183
A.K. Jaworek, A. Wojas-Pelc, M. Pastuszczak
Czynniki zaostrzające przebieg trądziku różowatego
Aggravating factors of rosacea

184-188
A. Nowak, L. Pachocka, U. Targosz, L. Kłosiewicz-Latoszek
Zmiana sposobu żywienia i masy ciała u kobiet w trakcie stosowania diety niskoenergetycznej przez 12 miesiecy
Effect of a low-energy diet on body weight and dietary intake in women after one year treatment


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

189-194
G. Końska, U. Wójtowicz, A. Pituch-Noworolska
Możliwości zastosowania lektyn w diagnostyce i terapii. Część I. Zastosowanie diagnostyczne
Possible application of lectins in diagnostics and therapy. Part I. Diagnostic application

195-202
K. Rytlewski
Zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety cieżarnej i ich znaczenie w praktyce lekarza ogólnego
Physiological maternal changes during pregnancy and their consequence in GP-practice

203-208
J. Goździk, A. Krasowska-Kwiecień, A. Wedrychowicz
Zespół niedrożności zatok wątrobowych (SOS), dawniej określany jako choroba okluzyjna żylnych naczyń wątrobowych (VOD) nadal poważnym powikłaniem przeszczepiania komórek krwiotwórczych
Sinusoidal obstruction disease (SOS), previously hepatic venoocclusive disease (VOD) - still serious complication after hematopoietic stem cell

209-216
R. Krysiak, B. Okopień, Z.S. Herman
Rzadkie guzy endokrynne trzustki
Rare pancreatic endocrine tumors


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

217-219
D. Biesek, B. Książkiewicz, B. Wicherska, P. Rajewski, B. Kukulska-Pawluczuk
Zakrzepica żył i zatok żylnych mózgu - opisy dwóch przypadków
Venous thrombosis and thrombosinusitis of the brain - descriptions of two cases