SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

221-224

P. Stręk, O. Zagólski, J. Składzień, M. Kurzyński, K. Oleś, P. Muszyński, M. Konior, K. Hydzik-Sobocińska Endoskopowe leczenie chorych z powikłaniami oczodołowymi zapaleń zatok przynosowych
Orbital complications of sinusitis treated endoscopically

225-228
P. Sacha, P. Wieczorek, P. Jakoniuk
Wrażliwość Staphylococcus aureus na nowe antybiotyki makrolidowe
Susceptibility of Staphylococcus aureus to new macrolide antibiotics

229-232
P. Sacha, P. Wieczorek, P. Jakoniuk
Oporność na wankomycynę wśród szczepów enterococcus faecium
Vancomycin resistance among strains of enterococcus faecium

233-236
Z. Kopański, J. Zyznawska, R.a Pięta, G. Tymendorf
Ocena ryzyka rozwoju obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet poddanych rehabilitacji ruchowej po radykalnej mastektomii
Evaluation of the risk of developing lymphoedema of the upper limb in women subjected to motor rehabilitation after radical mastectomy

237-240
J. Haberko, Z. Kopaczyńska, E. Talikowska, L. Pawelczyk, P. Jędrzejczak
Ocena znajomości prawa medycznego wśród lekarzy i pacjentów
Awareness of basic medical law standards among doctors and patients in Poland


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

241-243
W. Stożkowska, K. Raczyńska
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Cepan. Obserwacje nowego wskazania
Efficiency and application safety of Cepan cream. Observation of a new indication

244-248
H. Korabel, D. Dudek, A. Jaworek, A. Wojas-Pelc
Psychodermatologia: psychologiczne i psychiatryczne aspekty w dermatologii
Psychodermatology: psychological and psychiatrical aspects of dermatology

249-251
M. Chomyszyn-Gajewska, D. Darczuk, D. Gałecka-Wanatowicz, A. Cabała
Wpływ palenia tytoniu na występowanie i przebieg chorób przyzębia. Przegląd piśmiennictwa
Influence of smoking on incidence and progression of periodontal disease. Review of the literature

252-255
G. Końska, U. Wójtowicz, A. Pituch-Noworolska
Możliwości zastosowania lektyn w diagnostyce i terapii. Cz.II. Zastosowanie terapeutyczne
Possible application of lectins in diagnostics and therapy. Part II


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

256-258
A. Stępień, M. Góral, M. Kantorska-Janiec
Zaburzenia psychiczne w zespołach paraneoplazmatycznych
Mental disorders in paraneoplastic syndromes


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

259-260
T. Mach
Wspomnienie o pracy naukowej profesora Józefa Karola Kostrzewskiego, patrona Kliniki Chorób Zakaźnych w Krakowie, w 120 rocznicę urodzin
Reflections concerning the scientific career of Professor Joseph Carol Kostrzewski, patorn of the Infections Disease Clinic in Cracow on his 120th birthday anniversary