SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

261-267
A. Sędkowska, E. Żukowska- Szczechowska
Ocena wpływu czynników demograficznych i klinicznych na wskaźniki elastyczności naczyń tętniczych w rodzinach chorych na nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienną serca
The influence of demographic and clinical parameters on arterial elasticity indices in families with hypertension and coronary artery disease

268-272
A. Jarosz, G. Nowicka
Białko C reaktywne i homocysteina jako wskaźniki ryzyka rozwoju miażdżycy
C-reactive protein and homocysteine as risk factors of atherosclerosis

273-276
K. van Marke de Lumen, K. Kędziora-Kornatowska, J. Czuczejko, K. Szewczyk-Golec, H. Pawluk, J. Motyl, T. Kornatowski, J. Kędziora
Wpływ melatoniny na procesy peroksydacji lipidów, aktywność dysmutazy ponadtlenkowej oraz stężenie melatoniny u osób w podeszłym wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w zależności od czasu suplementacji
Time dependent effect of melatonin administration on lipid peroxidation, superoxide dismutase activity and melatonin concentration in the elderly patients with essential arterial hypertension

277-282
W. Fabian, L. Majkowska, A. Stefański, P. Molęda
Wyrównanie cukrzycy typu 2 u chorych pozostają1cych pod wyłączną opieką lekarzy rodzinnych - jak daleko od życia do standardów?
Diabetes control in type 2 diabetic subjects treated in primary health care - how far is from life to standards?

283-287
A. Kubisz, J. Kędzierska, J. Kulig
Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażen układu oddechowego w Oddziale Intensywnej Terapii Kliniki Chirurgicznej
Etiological bacterial factors of respiratory system infections in the Intensive Care Unit Surgery Clinic

288-298
W. Ochmański
Wpływ leków przeciwpłytkowych (LPP) na efektywność skojarzonego leczenia chorych na drobnokomórkowego raka płuca. Część I. Wpływ LPP na układ hemostatyczny
Influence of antiplatelet drugs (AD) on the efectiveness of combined therapy in patients with small cell lung cancer. Part I. Influence of AD on the haemostatic system

299-303
A. Gądek, J. Ślusarski, M. Kasprzyk, E. Ciszek
Tylne zastarzałe zwichnięcie stawu ramiennego
Locked posterior shoulder dislocation

304-307
K. Gustaw, K. Bełtowska, M. Makara-Studzińska
Reakcje emocjonalne opiekunów osób z demencją - potrzeba pomocy społecznej
Dementive patients' caregivers - psychological aspect of their needs


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

308-311
W.B. Szostak, D. Szostak-Węgierek
Żywienie w profilaktyce zwyrodnienia plamki żółtej
Nutrition in prevention of age-related macular degeneration


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

312-314
M. Renke, P. Rutkowski, L. Tylicki, M. Ziętkiewicz, W. Larczyński, B. Rutkowski
Opis przypadku chorego z białkomoczem nerczycowym skutecznie leczonego połączeniem leków z grupy antagonistów receptorów AT-1 dla angiotensyny II i inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz pentoksyfiliny
Clinical state of a patient with nephrotic proteinuria successfully treated with combined therapy with angiotensin II receptor antagonists and angiotensin II converting enzyme inhibitors and pentoxifylline