SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-3
M. Bik-Multanowski, J. J. Pietrzyk
Genotypowanie a zmiana rodzaju leczenia u pacjentów z fenyloketonurią jako wstęp do farmakogenomiki
Genotyping and treatment modification in patients with phenylketonuria: An introduction to pharmacogenomics

4-10
B. Didycz. L. Domaga3a, J.J. Pietrzyk
Zespół fenyloketonurii matczynej - problem nadal aktualny
The maternal phenylketonuria syndrom - still current problem

11-13
B. Didycz, D. Lemańska, A. Słuszniak
Czy zmiana techniki badań przesiewowych wpłynęła na poprawę wiarygodności testu w rozpoznawaniu i diagnostyce różnicowej hiperfenyloalaninemii?
Did the change of technique of screening investigations influence on improvement of test credibility in recognizing and differentiating diagnostics of hiperphenylalaninemias?

14-20
P. Kwinta, A. Grudzień, D. Pawlik, W. Olechowski, R. Lauterbach, J. J. Pietrzyk
Występowanie i czynniki ryzyka dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych w województwie małopolskim z ekstremalnie małą masą ciała (<1000g)
Prevalence and risk factors of bronchopulmonary dysplasia among extremely low birth weight newborns of regional birth cohort of south-east Poland

21-26
P. Kwinta, T. Tomasik, M. Klimek, E. Cichocka-Jarosz, G. Lis, J. J. Pietrzyk
Ocena stanu zdrowia w wieku 5-7 lat dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną
Health status at the age of 5-7 years of preterm infants with and without bronchopulmonary dysplasia

27-33
I. Tarczoń, E. Domaradzka, H. Czajka
Co na temat szczepien ochronnych wiedz1 rodzice i pracownicy ochrony zdrowia?
What is parents' and Medical Health Care specialists knowledge about vaccinations?

34-38
M. Klimek, P. Kwinta, P. Kruczek, J. J. Pietrzyk
Profilaktyka zakażeń wirusem RS u noworodków urodzonych przedwcześnie - 4 letnie doświadczenia własne
Respiratory syncytial virus prophylaxis among preterm infants; four seasons' experience

39-44
M. Ćwiklińska, W. Balwierz
Bóle kostno-stawowe jako wczesna manifestacja chorób nowotworowych u dzieci
Osteoarticular pains as early manifestation of malignancies in children

45-48
J. Bielecka-Jasiocha, A. Majcher, B. Pyrżak, D. Janczarska, M. Rumińska
Nadwaga i otyłość w okresie przedszkolnym: niedoceniany problem?
Overweight and obesity in preschool children: an underestimated problem?

49-51
I. Boniecka, E. Michota-Katulska, A. Ukleja, A. Czerwonogrodzka, E. Kowalczyk, A. Szczygłowska
Zachowania żywieniowe wybranej grupy dzieci w wieku szkolnym w aspekcie zagrożenia otyłością
Nutritional behavior of chosen group of school children in aspect of obesity risk

52-57
D. Roztoczyńska, J. Starzyk
Rola endokrynologa dzieciecego w diagnostyce i leczeniu jadłowstretu psychicznego-doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa
The role of a pediatric endocrinologist in diagnostics and therapeutic management of anorexia nervosa - own experiences and review of literature


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

58-60
W. Galewicz
Jakie znaczenie ma wiedza o genach?
What are the implications of genetic information?

61-64
M. K. Borszewska-Kornacka, K. Bober-Olesińska
Żywienie dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną po wypisie ze szpitala
Nutrition in infants with BPD after hospital discharged

65-71
L. Szenborn, H. Czajka, J. Wysocki
Kontrowersje wokół szczepień
Controversies around Vaccinations

72-75
E. Tuszkiewicz-Misztal, J. Postępski
Diagnostyka bólów stawów u dzieci - kontrowersje
Diagnostics of joint pain in children - controversies

76-77
A. M. Romicka
Zakażenia paciorkowcowe i antystreptolizyna O
Streptococcel infection and antistreptolisine O

78-89
J. Sułko
Przyczyny ortopedyczne bólów stawowych i utykania u dzieci
Orthopaedic aspects of joint's pain and limping in children

90-95
J. Starzyk, M. Wójcik, J. Nazim
Czy istnieje zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży?
Does the metabolic syndrome in children and youth exist?

96-99
J. Nazim, J. Starzyk
Otyłość w wieku rozwojowym a cukrzyca
Obesity in children and adolescents and diabetes

100-105
G. Jagielska, T. Wolańczyk
Aspekty pediatryczne opieki nad chorym na jadłowstret psychiczny
Pediatric aspects of anorexia nervosa care

106-109
M. W. Pilecki
Psychogenne uwarunkowania bulimii psychicznej
Psychogenic determinants of bulimia nervosa

110-113
G. Jagielska
Zaburzenia odżywiania u niemowląt i małych dzieci
Eating disorders of infancy and early childhood