SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

213-217
M. Kózka, W. Krzyściak, A. Pietrzycka, M. Stępniewski
Wpływ otyłości na poziom reaktywnych form tlenu (RTF) we krwi chorych z żylakami kończyn dolnych
Obesity and its' influence on reactive oxygen species (ROS) in the blood of patients with varicose veins of the lower limbs

218-221
A. Bałdys-Waligórska, F. Gołkowski, A. Krzentowska, G. Sokołowski, A. Hubalewska-Dydejczyk
Ocena skuteczności leczenia Oktreotydem LAR u chorych z akromegalią - obserwacja roczna
Evaluation of the efficacy of Octreotide LAR in the treatment of acromegaly ? a yearly observation

222-227
J. Lelakowski, J. Majewski, J. Bigaj, J. Szczepkowski, A. Dreher, J. Bednarek
Wpływ leczenia migotania przedsionków metodą przezskórnej ablacji RF łącza przedsionkowo-komorowego na wybrane parametry czynności skurczowej mieśnia lewej komory, wydolność wysiłkową i jakość życia chorych
The influence of radiofrequency (RF) ablation of the atrioventricular junction in atrial fibrillation on left ventricular systolic function, exercise tolerance and quality of life

228-232
K. Mastej, R. Adamiec
Ekspresja cząsteczki adhezyjnej CD11b na powierzchni granulocytów obojetnochłonnych u chorych na cukrzyce typu 2
Neutrophil surface expression of adhesion molecule CD11b in patients with type 2 diabetes

PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

233-238
W. Sinkiewicz, M. Węglarz
Alkohol i wino a choroby układu sercowo-naczyniowego w świetle badań epidemiologicznych
Alcohol and wine and cardiovascular diseases in epidemiologic studies

239-242
A. Dettlaff-Pokora, J. Świerczynski, M. Szołkiewicz, B. Rutkowski
Genetyczne podłoże dyslipidemii
Genetic basis of dyslipidemia

243-252
R. Krysiak, I. Kobielusz-Gembala, B. Okopień
Rzadkie schorzenia wydzielania, metabolizmu i działania receptorowego glukokortykoidów
Rare disorders of glucocorticoid production, metabolism and action

253-256
J. Witkowicz
Nefropatia arystolochowa
Aristolochic acid nephropathy

257-262
M. Szopa, M. Malczewska-Malec, I. Wybrańska, B. Kieć-Wilk
Warianty genu adiponektyny jako czynniki ryzyka zespołu metabolicznego
Variants of adiponectin gene as risk factors for the metabolic syndrome


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

263-265
J. Zasada, K. Rembiasz, A. Budzyński, A. Gwóźdź, M. Matłok, P. Budzyński, G. Dyduch
Endoskopowa, kesowa polipektomia dużego polipa gruczolakowatego dwunastnicy
Endoscopic piecemeal removal of large adenomatous duodenal polyp


VARIA

266-268
M. Bardzo, J. Berent
Sekcja zwłok - podstawy prawne (Część I)
Autopsy - legal basis (Part I)

269-271
J. Berent, M. Barzdo
Sekcja zwłok - podstawy prawne (Część II)
Autopsy - legal basis (Part II)