SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL

1059-1063
J. Kochanowski, A. Puczyńska, J. Cegielska
Neurofizologia kliniczna w Polsce
Clinical neurophysiology in Poland


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1064-1066
M. Kaciński, B. Budziszewska, W. Lasoń, B. Skowronek-Bała, A. Biedroń
Cząsteczka ICAM-1 w diagnostyce monitorowanych napadowych zaburzeń snu u dzieci
ICAM-1 molecule in the diagnostics of the monitoring paroxysmal sleep disorders in children


1067-1070
M. Kaciński, A. Zając, B. Budziszewska, M. Leśkiewicz, A. Biedroń
Kortyzol i DHEA we krwi w napadowych zaburzeniach snu u dzieci monitorowanych polisomnograficznie
Serum cortisol and DHEA level in children with paroxysmal sleep disorders and polysomnographic monitoring


1071-1074
K. Fiederer, J. Kulesa, M. Kaciński
Specyfika diagnostyki neurofizjologicznej u dzieci
Specificity of the neurophysiological diagnostics in children


1075-1077
M. Bosak, E. Szczygieł, A. Szczudlik
Przydatność badania elektroencefalograficznego po częściowej deprywacji snu w diagnostyce wyładowań padaczkokształtnych u chorych z padaczką
Usefulness of EEG pattern after partial sleep deprivation in diagnostics of epileptiform paroxysmal activity in patients with epilepsy


1078-1082
A. Kubik
Ocena skuteczności aktywacji zapisu EEG u dzieci poprzez deprywację snu
Assessment of the efficacy of EEG activation after sleep deprivation in children


1083-1085
M. Bosak, E. Szczygieł, A. Szczudlik
Zmiany w międzynapadowym zapisie elektroencefalograficznym u pacjentów z padaczką i objawami depresyjnymi
Interictal EEG changes in patients with epilepsy and depression


1086-1091
S. Kroczka, M. Steczkowska, M. Kaciński
Wzrokowe potencjały wywołane u pacjentów wyleczonych z ostrej dziecięcej białaczki limfoblastycznej
Visual evoked potentials in patient treated with children's acute lymphoblastic leukemia


1092-1097
A. Kubik, P. Kubik
Wpływ terapii neurofeedback na zapis EEG u dzieci z zespołem ADHD
Influence of the neurofeedback therapy on EEG pattern in children with ADHD syndrome


1098-1103
S. Kroczka, A. Świerczyńska, M. Kaciński
Kliniczne i neurofizjologiczne następstwa zespołu Guillain-Barre
Clinical and neurophysiological follow-up of Guillain-Barre syndrome


1104-1108
A. Gergont, A. Biedroń
Czy można skrócić czas trwania testu pochyleniowego u dzieci z omdleniami neurokardiogennymi
Is it possible to make shorter head-up tilt test in children with neurocardiogenic syncope


1109-1111
M. Bosak, M. Tutaj, M. Motyl, E. Szczygieł, A. Szczudlik
Analiza zmian w zapisie elektroencefalograficznym u pacjentów z omdleniami neurogennymi
Analysis of EEG changes in patients with neurally-mediated syncope


1112-1116
M. Ostrowska, A. Kułaga, E. Trąbka-Janik, A. Szczudlik
Kliniczna i elektrofizjologiczna charakterystyka pacjentów przyjmowanych do szpitala z podejrzeniem polineuropatii
Clinical and electrophysiological characteristics of patients referred to hospital for evaluation of polyneuropathy


1117-1122
J.J. Pietrzyk, P. Kwinta, Z. Mitkowska, M. Jagła, M. Bik-Multanowski, A. Madetko-Talowska, T. Tomasik
Ocena ekspresji genów u wcześniaków z leukomalacją okołokomorową przy zastosowaniu metody mikromacierzy
Whole genome expression in very low birth weight infants with and without periventricular leukomalcia


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

1123-1127
D. Sokołowska, J. Wendorff
Mechanizmy biochemiczne i komórkowe stanów niedotlenieniowo-niedokrwiennych i stres oksydacyjny w patologii padaczki i innych schorzeń neurorozwojowych u dzieci
Biochemical and cellular mechanisms of hypoxic-ischemic states and oxide stress in pathogenesis of epilepsy and others neurodevelopmental diseases in children


1128-1133
M. Steczkowska, S. Kroczka, A. Biedroń
Znaczenie potencjałów wywołanych egzogennych i endogennych w diagnostyce chorób układu nerwowego u dzieci
Importance of modality-specific and event related evoked potentials in the diagnostics of nervous system diseases in children


1134-1139
U. Stolarska, M. Kaciński
Efekt placebo
The placebo effect


1140-1143
A. Gergont, A. Biedroń, M. Kaciński
Metody oceny układu wegetatywnego w wieku rozwojowym
The methods of testing of autonomic nervous system in children


SPOSTRZEŻENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

1144-1148
A. Świerczyńska, R. Kłusek, T. Czachor, B. Gajda
Kinezjotaping jako jedna z metod leczenia urazów rdzenia kręgowego
Kinesio-Taping as a therapeutic method in spinal cord trauma


1149-1153
A. Biedroń, I. Herman-Sucharska, A. Zając, B. Skowronek-Bała, E. Wesołowska
Ostra nabyta neuropatia aksonalno-demielinizacyjna z torbielą nadtwardówkową u 6-letniego chłopca
Acute acquired demyelinating and axonal polyneuropathy with epidural cyst in 6-year-old boy


1154-1156
M. Steczkowska, B. Skowronek-Bała, E. Wesołowska
Neurofizjologiczna ocena dwóch pacjentek z encefalopatią Hashimoto
Neurophysiological assessment of two patients with Hashimoto encephalopathy