SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1157-1161
M. Krzanowski, K. Janda, E. Chowaniec, B. Kuśnierz-Cabala, W. Sułowicz
Hemodialysis vascular access infection and mortality in maintenance hemodialysis patients
Powikłania infekcyjne dostępu naczyniowego do hemodializy a śmiertelność u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami


1162-1165
M. Drożdż, A. Kraśniak, M. Pasowicz, G. Chmiel, M. Michałek, P. Podolec, M. Konieczyńska, E. Wicher-Muniak, W. Tracz, W. Sułowicz
Zwapnienia w układzie sercowo-naczyniowym a 5-letnia śmiertelność pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami
Cardiovascular calcification and five-years mortality in patients on maintenance hemodialysis


1166-1169
M. Stopa, M. Barczyński, A. Konturek, W. Nowak
Ocena częstości przerzutów raka brodawkowatego tarczycy do węzłów chłonnych kompartmentu centralnego szyi u chorych poddawanych profilaktycznej limfadenektomii
Prevalence of metastatic lymph nodes in the central compartment of the neck following prophylactic clearance for papillary thyroid cancer


1170-1178
B. Rutkowski, R. Nowaczyk, P. Rutkowski, P. Mierzicki w imieniu komitetu sterującego QC vs QL 2006-2009 oraz Zespołu Badaczy
Wyniki badania QC vs QL (jakość życia vs jakość leczenia) 2006-2009. Sposób prowadzenia hemodializy i terapii towarzyszącej
Results of QC vs QL study (Quality of care vs Quality of life) 2006-2009. The way of providing hemodialysis and a concomitant therapy


1179-1182
J. Rosa, A. Sydor, A. Pelczar
Ostre uszkodzenie nerek u chorych z nowotworami złośliwymi
Acute kidney injury in cancer patients


1183-1189
K. Szczerbińska, M. Malinowska-Cieślik, B. Piórecka, M. Giustini
Jak skutecznie zmieniać zachowania zdrowotne pacjentów w starszym wieku
How to effectively change health behaviours of patients at old age


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

1190-1192
K. Janda, W. Zarębski, W. Sułowicz
Wady i zalety wczesnego rozpoczynania dializoterapii
Disadvantages and benefits of early initiation of dialysotherapy


1193-1198
E. Sikora-Grabka, M. Adamczak, A. Więcek
Zaburzenia metaboliczne u chorych na łuszczycę
Metabolic disorders in patients with psoriasis


1199-1201
T. Kameczura, M. Rajzer, L. Bryniarski, T. Pizoń
Nietypowe przyczyny zawału serca – zespół Kounisa
Atypical causes of myocardial infarction – Kounis syndrome


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

1202-1203
E. Ignacak, A. Bętkowska-Prokop, M. Kuźniewski, Z. Rudzki, K. Okoń, A. Skotnicki, W. Jurczak, J. Kulig, A. Czupryna, J. Bucki, W. Sułowicz
Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna (PTLD) – obserwacja 10 letnia
Post transplant lymphoproliferative disorder (PTLD) – 10 years follow-up


1204-1207
J. Lorkowski, J. Kosałka, W. Hładki, M. Trybus
Implikacje kliniczne szczątkowej polydaktylii mesoaxialnej stopy - opis przypadku
Clinical implication of residual mesoaxial polydactyly of the foot - case report


VARIA

1208-1214
E. Kucharska, R. Nęcek
Transplantacja jako troska o życie i zdrowie bliźniego
Transplantation as a care about neighbour health and life