SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

127-131
M. Bik-Multanowski, J.J. Pietrzyk
Zastosowanie komputerowych testów neuropsychologicznych oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w klinicznej ocenie dorosłych pacjentów z fenyloketonurią
Use of computerized neuropsychological tests and of nuclear magnetic resonance spectroscopy in clinical assessment of adult patients with phenylketonuria

132-135
A. Hubalewska-Dydejczyk, M. Buziak-Bereza, M. Pogwizd, M. Trofimiuk, A. Bałdys- Waligórska, D. Pach
Ocena ryzyka uszkodzenia szczytów płuc u pacjentów po leczeniu radiojodem z powodu nadczynności tarczycy
The risk assessment of lungs' apices injury in patients after radioactive iodine therapy due to hyperthyroidism

136-139
A. Kubisz, J. Kulig, A. M. Szczepanik, R. Solecki
Podwyższone stężenie glukozy jako czynnik ryzyka szpitalnego zapalenia płuc u chorych w oddziale intensywnej terapii
Elevated blood glucose level as a risk factor of hospital-acquired pneumonia among patients treated in the Intensiv Care Unit (ICU)

140-145
K. Mastej, R. Adamiec
Stężenie sL-selektyny w surowicy krwi oraz ekspresja L-selektyny na powierzchni leukocytów chorych z cukrzycą typu 2
Serum level of sL-selectin and leukocyte surface expression of L-selectin in patients with type 2 diabetes

146-149
M. Łukowicz, M. Weber-Rajek, K. Ciechanowska-Mendyk
Zakażenia układu moczowego u chorych rehabilitowanych z powodu urazu czaszkowo-mózgowego
Urinarytract infection in patient after brain injury

150-153
M. Zgorzalewicz-Stachowiak, A. Peretiatkowicz, Z. Bartkowiak
Neurofizjologiczna ocena funkcji poznawczych u chorych na jadłowstręt psychiczny - doniesienie wstępne
Neurophysiological evaluation of cognitive functions in patients with anorexia nervosa - preliminary report

154-156
A. Wysocki, M. Strzałka, P. Budzyński
Beznapięciowa metoda leczenia uwięźniętych przepuklin powłok brzucha
Tension-free technique for the repair of strangulated abdominal hernias

157-160
J. Stanisławska, D. Talarska, E. Drozd, M. Michalak, K. Filipiak, A. Gutysz-Wojnicka, D. Dyk
Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielegniarskiej w oddziale zabiegowym i niezabiegowym za pomocą The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)
The assessment of patient's satisfaction with nursing care on the surgical and nonsurgical units with the use of The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)

161-166
M. Gabriel, P. Zieliński, K. Pawlaczyk, Z. Krasiński, M. Stanisić, Ł. Dzieciuchowicz
Analiza przyczyn rozwoju żylaków nawrotowych po operacyjnym leczeniu żylaków kończyn dolnych
The analyze of recurrent varicose veins development after surgical treatment of lower limbs varicose veins


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

167-170
J. Mielcarek, P. Skupin
Funkcjonalizacja nanorurek węglowych jako potencjalnych nośników leków
Functionalization of carbon nanotubes for multimodal drug delivery

171-174
A. Czyżewska-Buczyńska, W. Witkiewicz
Rola mastocytów w patogenezie miażdżycy
Role of mast cells in the pathogenesis of atherosclerosis

175-178
D. Biesek, K. Szabat, J. Magdziak, K. Pilecka
Elektrofizjologiczna ocena skuteczności kompleksowego leczenia zespołu cieśni nadgarstka u osób zwiekszonego ryzyka wystąpienia mononeuropatii z ucisku nerwu pośrodkowego
Electrophysiological testing of carpal tunnel syndrome complex treatment results at patients with increased risk of median nerve entrapment mononeuropathy at the wrist

179-182
A. Rydlewska, B. Ponikowska, L. Borodulin-Nadzieja, W. Banasiak, E.A. Jankowska, P. Ponikowski
Metody oceny wrażliwości chemoreceptorów uczestniczących w odruchowej regulacji układu krążenia i oddychania
Assessment of chemoreflex involved in reflex cardio-respiratory control