SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

243-247
D. Pytka, A. Doboszyńska
Palenie tytoniu wśród pacjentów wybranych poradni specjalistycznych Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Smoking among patients of selected specialist clinics of Miedzylesie Specialist Hospital in Warsaw

248-252
B. Kuśnierz-Cabala, D. Galicka-Latała, J. Panek, A. Gurda-Duda, P. Dumnicka, B. Solnica, J. Kulig
Badanie osteopontyny u chorych z ostrym zapaleniem trzustki
Analysis of ostopontin patients with acute pancreatitis

253-257
T. Sacha, K. Foryciarz, I. Florek, M. Zawada, S. Czekalska, D. Cwynar, E. Pęcek, A.B. Skotnicki
Mutacje punktowe domeny kinazy ABL jako przyczyna oporności na leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową inhibitorami kinaz tyrozynowych. Doświadczenia Kliniki Hematologii CMUJ w Krakowie
ABL domain kinase point mutations as a cause of resistance to therapy of patients with chronic myeloid leukemia with tyrosine kinase inhibitors. Single center experience

258-262
T. Sacha, M. Zawada, J. Dulinska-Litewka, Z. Lach, M. Szostek, M. Bodzioch, P.M Laidler, A. Dembińska-Kieć, Iż. Florek, S. Czekalska, A.B. Skotnicki
Wpływ β-karotenu na ekspresję proapoptotycznych genów BAX i CAPN2 w komórkach linii ostrej białaczki szpikowej HL-60, U-937 i TF-1; analiza techniką mikromacierzy, ilościowej PCR i Western Blot
β-Carotene Regulates The Expression Of Proapoptotic BAX and CAPN2 in HL-60, U- 937 and TF-1 - Human Acute Myeloid Leukemia Cell Lines; Microarray, RQ-PCR and Western Blot analysis

263-268
J.K. Strzelczyk, Ł. Krakowczyk, J. Kasperczyk, J. Strzelczyk, M. Zalewska-Ziob, A. Wiczkowski
Stężenie białka HSP 27 w guzie oraz marginesie dystalnym w gruczolakoraku jelita grubego
The concentration of HSP 27 in tumour and adjacent distal mucosa in colorectal adenocarcinoma

269-273
R. Pogorzelski, A. Kułakowska, D. Halicka, W. Drozdowski
Profil neurologiczny i emocjonalny pacjentów z zespołem cieśni nadgarstka
Neurological and emotional profile of carpal tunnel syndrome patients

274-279
M. Zając, K. Zając
Czynniki ryzyka u chorych w podeszłym wieku leczonych w oddziale intensywnej terapii z powodu wstrząsu krwotocznego nie-pourazowego
The risk factors in elderly intensive care unit (ICU) patients admitted after non-traumatic haemorrhagic shock


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

280-283
A. Sikora, M. Kozioł-Montewka, M. Montewka
Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa (OPA) w chirurgii
Perioperative antibiotic prophylaxis in surgery

284-286
T. Milewicz, M. Spałkowska, B. Wasyl, A. Pełka, E. Stochmal, D. Pach, D. Galicka-Latała, J. Krzysiek
Rola przeciwciał przeciwtarczycowych w potencjalnej przyczynie niepłodności i poronień
The role of thyroid antibodies in the pathogenesis of the infertility and miscarriage


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

287-288
P. Domosławski
Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905) światowej sławy chirurg pochodzenia polsko-niemieckiego, kierownik Kliniki Chirurgicznej we Wrocawiu w latach 1890-1905, przypomnienie jego sylwetki w 105 rocznice jego śmierci
Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905) - a worldwide known surgeon, a head of Surgical Department in Wroclaw (1890-1905), his historical view, on his 105 death anniversary

289-290
P. Domosławski
Ludwik Rydygier (1850-1920) jeden z najwybitniejszych chirurgów swego czasu. W 90 rocznice jego śmierci
Ludwik Rydygier (1850-1920) - one of the most prominent surgeons of his times On the occasion of his 90th death