SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

291-295
B. Piątkowska-Jakubas, P. Mensah-Glanowska, Z. Salamańczuk, A.B. Skotnicki
Odległe wyniki przeżycia chorych na ostre białaczki szpikowe w zależności od grupy ryzyka cytogenetycznego- analiza jednoośrodkowa
Long-term survival results according to cytogenetic risk in patients with acute myeloid leukemia- singl center experience

296-302
M. Zając, K. Zając
Przydatność powszechnie stosowanych skal w oddziale intensywnej terapii do oceny stanu chorych w podeszłym wieku leczonych z powodu wstrząsu krwotocznego nie-pourazowego
The usefulness of severity scoring systems in elderly intensive care unit (ICU) patients with non-traumatic haemorrhagic shock

303-306
M. Bednarek, P. Budzyński, W. Drożdż, J. Kędzierska
Zastosowanie drenażu przezskórnego w leczeniu chorych z ropniami wżtroby
Use of the percutaneous drainage in the treatment of patients with hepatic abscesses

307-310
A. Gądek, K. Miśkowiec, J. Wordliczek, H. Liszka
Skuteczność działania i bezpieczeństwo preparatu Suplasyn w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
Effectiveness and safety of intra-articular use of hyaluronic acid (Suplasyn) in the treatment of knee osteoarthritis

311-315
J. Kupś-Rzepecka, T. Woźniakowska-Gęsicka, V. Gołąbek
Zaburzenia czynności tarczycy u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C leczonych interferonem alfa-2b
Thyroid dysfunctions in children with chronic hepatitis C during interferon alpha-2b therapy

316-319
J. Jóźwiak, W. Lukas, K. Rygiel, M. Mastej, W. Piwowarska, A. Windak, T. Tomasik, A. Tykarski, E. Konduracka, J. Gąsowski, E. Mizgała, I. Szymczyk, A. Ślęzak
The prevalence rate of overweight and obesity among adult patient population in Poland, according to the LIPIDOGRAM2004 and LIPIDOGRAM2006 studies, in context of previous Polish national screening surveys
Czestość występowania w Polsce nadwagi i otyłości w populacji osób dorosłych na tle wcześniejszych ogólnopolskich obserwacji epidemiologicznych. Badania LIPIDOGRAM2004 i LIPIDOGRAM2006


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

320-325
A. Jurczyszyn, D. Zawirska, A.B. Skotnicki
Białaczka plazmatyczno-komórkowa: wysoce agresywna gammapatia monoklonalna z niekorzystnym rokowaniem
Plasma cell leukemia: a highly aggressive monoclonal gammopathy with a very poor prognosis

326-328
M. Chomyszyn-Gajewska, B. Kuśnierz-Cabala
Znaczenie diagnostyczne osoczowego białka amyloidowego A (SAA) w chorobach przyzębia
Serum amyloid A (SAA) as a diagnostic marker in periodontal diseases

329-333
T. Milewicz, M. Pulka, E. Stochmal, D. Pach, D. Galicka-Latała, L. Juszczyk, J. Krzysiek
Czynność endokrynna łożyska a oś podwzgórzowo-przysadkowotarczycowa u płodu
Placenta endocrine function influence on fetal hypothalamo-hypophyseo-thyroid axis

334-338
M. Walczewska, J. Marcinkiewicz
Chloramina tauryny i jej potencjalne zastosowanie w terapii
Taurine chloramine and its potential therapeutical application


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

339-341
R. Krysiak, I. Kobielusz-Gembala, B. Okopień
Nietypowa manifestacja kliniczna autoimmunologicznego zespołu wielogruczołowego typu 4
Atypical clinical presentation of autoimmune polyglandular syndrome type 4