SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-4
M. Mydlík, K. Derzsiová, B. Bohus
Renal function abnormalities after marathon run and 16-kilometre long-distance run
Zaburzenia funkcji nerek po biegu maratoñskim i długodystansowym na 16 kilometrów


5-8
K. Małecki, B. Gliński, A. Mucha-Małecka, K. Roszkowski, M. Hetnał
Ocena wartości predykcyjnej i prognostycznej p53, Ki-67 i EGFR u chorych na zaawansowanego raka jamy ustnej i ustnej części gardła leczonych z zastosowaniem indukcyjnej chemioterapii
Predictive and prognostic value of p53, Ki-67 and EGFR in patients with advanced oral cavity and oropharyngeal cancer treated with induction chemotherapy


9-14
E. Przybylik-Mazurek, D. Pach, A. Hubalewska-Dydejczyk, A. Sowa-Staszczak, A. Gilis-Januszewska, J.Kulig, A. Matyja, P. Chrapczyński
Symptomatologia i możliwości wczesnej diagnostyki hiperplazji komórek dokrewnych trzustki (nesidioblastosis)
Symptoms and early diagnostic possibilities of pancreatic endocrine cells hyperplasia (nesidioblastosis)


15-18
M. Trybus, J. Lorkowski, W. Hładki, M. Tusiński, P. Guzik
Ocena ciężkości obrażeń rąk
Evaluation of hand injury severity


19-24
K. Zając, M. Zając, W. Hładki, R. Jach
Czy celowe jest stosowanie farmakoprofilaktyki w popunkcyjnym bólu głowy po cięciu cesarskim w znieczuleniu podpajęczynówkowym?
Is there any point in pharmacological prophylaxis of PDPH (post-dural puncture headache) after spinal anaesthesia for Caesaren section?


25-28
J. Zdanowska, A. Stangierski, M.D. Głowacka, J. Sowiński
Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Czy lekarze znają swój obowiązek a pacjenci swoje prawo?
Permission for providing health care service. Do the doctors knows their obligation and patients their right?


29-33
E. Kempisty-Zdebik, A. Zdebik
Znaczenie substytucji testosteronu w leczeniu zespołu metabolicznego u mężczyzn
The importance of testosterone in the treatment of metabolic syndrome in men


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

34-37
P. Głowacka, K. Mizia-Stec, Z. Gąsior
Wpływ wysiłku fizycznego na czynność śródbłonka u pacjentów z przewlekłą niewydolnoœcią serca
The importance of testosterone in the treatment of metabolic syndrome in men


PRACE KAZUISTYCZNE – CLINICAL NOTES

38-39
E. Mały, M. Przyborska, J. Nowak, D. Januszkiewicz-Lewandowska
Zmiany cytogenetyczne we wtórnym zespole mielodysplastycznym wyindukowanym leczeniem mięsaka prążkowanokomórkowego - opis przypadku
Cytogenetic analysis of secondary myelodysplastic syndrome after rhabdomysarcoma treatment - case report


LISTY DO REDAKCJI – LETTERS TO THE EDITOR

40
I. Goœciński
List do Redakcji
Letter to the Editor