SPIS TREŚCI
PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

275-284
M. Urbanik
Historia polskiej radiologii zabiegowej (interwencyjnej)
History of the Polish interventional radiology


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

285-288
W. Poncyljusz, A. Falkowski, M. Rać, L. Saga, I. Kojder
Endowaskularne leczenie tętniaka tętnicy środkowej mózgu uzupełnione mechanicznym wydobyciem zakrzepu przy pomocy stentu
Stent-assisted mechanical removal of tromboembolism after embolization of middle cerebral artery aneurysm


289-291
M. Gorczyca, T.J. Popiela, A. Urbanik
Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka o szerokiej podstawie tętnicy tylnej mózgu przy użyciu stentu
Endovascular treatment of wide-necked posterior cerebral artery aneurysm using stent


292-295
J. Homa, R. Juszkat, W. Guz
Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków związanych z proksymalną fenestracją tętnicy podstawnej - opis dwóch przypadków
Endovascular treatment of basilar artery aneurysms associated with proximal fenestration - report of two cases


296-299
K. Sprężak, P. Brzegowy, A. Urbanik
Embolizacja jako metoda leczenia obustronnej pourazowej bezpośredniej przetoki szyjno-jamistej
Embolization as a treatment method in traumatic bilateral direct carotid cavernous fistula


300-302
K. Sprężak, P. Brzegowy, M. Szajner, A. Urbanik
Embolizacja z użyciem kleju cyjanoakrylowego jako metoda leczenia olbrzymiej przetoki szyjno-jamistej bezpośredniej
Embolization with cyanoacrylate glue as a treatment method in giant direct carotid cavernous fistula


303-306
W. Poncyljusz, A. Falkowski, M. Rać, L. Sagan, I. Koj
Planowe endowaskularne leczenie malformacji tętniczo-żylnej mózgu za pomocą substancji typu Onyx, po embolizacji coilami pękniętego przepływozależnego tętniaka krążenia tylnego mózgu
Elective cerebral arteriovenous malformation treatment with Onyx after coil embolization of ruptured, flow-realeted aneurysm of the posterior circulation


307-310
M. Szajner, K. Pyra, P. Poluha, M. Przyszlak, M. Sojka, M. Szczerbo-Trojanowska
Wewnątrznaczyniowe leczenie malformacji żyły Galena przy użyciu spiral i onyxu – opis przypadku
Endovascular treatment of Vein of Galen Malformation with coils and onyx – case report


311-313
A. Falkowski, W. Poncyliusz, S. Mokrzyński, M. Haberko
Wewnątrznaczyniowe leczenie zewnątrzczaszkowego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej
Endovascular treatment of extracranial internal carotid artery aneurysm


314-316
M. Guziński, J. Garcarek, J. Kurcz, M. Masalski, T. Kręcicki
Embolizacja wewnątrznaczyniowa w nawracającym krwawieniu po tonsillektomii
Endovascular treatment of recurrent hemorrhage after tonsillectomy


317-319
M. Jarząbek, P. Trojanowski, M. Szajner, K. Pyra, M. Sojka, M. Szczerbo-Trojanowska
Leczenie krwawienia z nosa w przebiegu choroby Rendu-Oslera-Webera za pomocą wybiórczego zamknięcia naczyń metodą embolizacji – opis przypadku
Epstaxis in Rendu-Osler-Weber disease treated with selective embolization – case report


320-325
A. Łężak, K. Sułkowska, P. Palczewski, E. Świetlik, A. Doboszyńska, O. Rowiński
Powtórna embolizacja objawowych przetok tętniczo-żylnych płuc u pacjentki z chorobą Rendu-Oslera-Webera: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Embolotherpahy of recanalized symptomatic pulmonary arteriovenous malformations in a patient with Rendu-Osler-Weber syndrome: a case report and review of literature


326-329
T. Jargiełło, M. Sojka, R. Krupiński, A. Wolski, M. Szczerbo-Trojanowska
Technika kominowa – implantacja stentu do lewej tętnicy szyjnej wspólnej u chorego po wszczepieniu aortalnego stentgraftu piersiowego
Chimney technique – stent implantation to the left common carotid artery in patient treated with thoracic aortic stentgraft


330-332
A. Falkowski, W. Poncyliusz, S. Mokrzyński, M. Haberko
Leczenie metodą wewnątrznaczyniową jatrogennego uszkodzenia tętnicy podobojczykowej
Endovascular treatment of iatrogenic subclavian artery injury


333-336
J. Garcarek, J. Kurcz, M. Guziński, D. Janczak, W. Rybak
Przetoka aortalno-czcza w tętniaku aorty brzusznej leczona stentgraftem i embolizacją przy pomocy kleju histoakrylowego
Aortocaval fistula in abdominal aorta aneurysm treated by stentgraft and embolization with histoacrylate glue


337-340
J. Kurcz, J. Garcarek, M. Guziński, D. Janczak, J. Skóra
Jednoczasowe wystąpienie indukowanego małopłytkowością zacieku typu IV oraz II jako późne powikłanie po implantacji stentgraftu brzusznego
Simultaneous manifestation of thrombocytopenia-induced endoleak type IV and II as late complication following abdominal stentgraft implantation


341-344
A. Falkowski, W. Poncyliusz, J. Zawadzki, M. Śniegocki
Celowane leczenie trombolityczne za pomocą dużych dawek rtPA ostrego niedokrwienia kończyny dolnej z powikłaniem w postaci zatorowości obwodowej
Catheter-directed thrombolytic treatment with high doses of rtPA of a lower limb ischemia complicated by peripheral embolism


345-346
K. Milczarek, G. Rosiak, O. Rowiński
Opis przypadku przezskórnej aspiracji torbieli podprzydankowej tętnicy podkolanowej wykonanej pod kontrolą USG
Ultrasound-guided aspiration for treatment of symptomatic cystic adventitial disease of the popliteal artery


347-349
R. Juszkat, S. Cofta, K. Stanisławska, B. Żabicki, H. Batura-Gabryel
Embolizacja tętnicy oskrzelowej w leczeniu nawracającego krwioplucia u pacjenta z mukowiscydozą
Embolization of the bronchial artery as a treatment of reccurent hemoptysis in patient with cystic fibrosis


350-352
R. Juszkat, I. Zaporowska-Stachowiak, K. Stanisławska, J. Łuczak
Zwężenie żyły głównej górnej w przebiegu raka płuca leczone wewnątrznaczyniowo techniką „kissings stents”
Endovascular treatment, with "kissing stents" technique, of superior vena cava syndrome in patient with lung cancer


353-356
R. Juszkat, A. Zarzecka, M. Stanišić, W. Majewski
Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka tętnicy nerkowej za pomocą stentu oraz spiral platynowych
Endovascular treatment of the renal artery aneurysm with stent and coils


357-359
M. Buczek, T.J. Popiela, A. Urbanik
Tętniak rzekomy jako powikłanie biopsji nerki: Zaopatrzenie metodą embolizacji
Pseudoaneurysma as iatrogenic complication of renal biopsy: Management by transcatheter embolization


360-362
M. Buczek, P. Brzegowy, A. Urbanik
Embolizacja jako metoda leczenia przetoki tętniczo-żylnej powstałej po klinowej resekcji nerki
Embolization as a treatment of renal arteriovenous fistula following partial nephrectomy


363-365
B. Łasocha, T.J. Popiela, P. Brzegowy, A. Urbanik
Leczenie tętniaka rzekomego tętnicy żołądkowo-dwunastniczej
Gastroduodenal artery false aneurysm


366-368
B. Żabicki, R. Juszkat, P. Stajgis, P. Małaczyński, G. Oszkinis
Superselektywna embolizacja gałęzi tętnicy krętniczo-kątniczej u chorego z masywnym krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Superselective embolization of ileo-cecal artery branch in patient with massive bleeding from lower part of gastrointestinal tract


369-371
A. Falkowski, W. Poncyliusz, J. Zawadzki, M. Śniegocki
Leczenie nawrotowego tętniaka tętnicy śledzionowej stentem pokrywanym
Treatment of recurrent splenic artery aneurysm with covered stents


372-375
R. Juszkat, A. Zarzecka, M. Winckiewicz, W. Majewski
Tętniak tętnicy krezkowej górnej leczony za pomocą wewnątrznaczyniowej implantacji stentgraftu
Superior mesenteric artery aneurysm treated with endovascular stentgraft implantation


376-378
M. Dobrowolska-Bąk, P. Brzegowy, A. Urbanik,
Embolizacja jako metoda leczenia pourazowego tętniaka rzekomego prawej tętnicy wątrobowej
Embolization as a treatment method in post-traumatic right hepatic artery pseudoaneurysm


379-381
M. Dobrowolska-Bąk, T.J. Popiela, A. Urbanik
Hemobilia jako późne powikłanie po cholecystektomii laparoskopowej - leczenie wewnątrznaczyniowe
Hemobilia as a late complication after laparoscopic cholecystectomy - endovascular treatment


382-385
J. Garcarek, J. Kurcz, M. Guziński, A. Orchowska-Jędrzejewska, D. Janczak
Wewnątrznaczyniowe leczenie powikłania krwotocznego zespołu HELLP
Endovascular treatment of haemorrhagic complication of HELLP syndrome


386-389
M. Jarząbek, T. Jargiełło, K. Pyra, A. Budzyńska, M. Przyszlak, M. Szczerbo-Trojanowska
Zastosowanie chemoembolizacji (TACE) w leczeniu raka wątrobowokomórkowego. Opis przypadku oraz przegląd standardów postępowania w zaawansowanej postaci choroby
Chemoembolization (DEM-TACE) in hepatocellularcarcinoma. Report of a case and review of treatment standards in advanced stage disease


390-392
M. Rogowska, M. Krawczyk, W. Patkowski, B. Najnigier, O. Rowiński
Przezskórna angioplastyka we wczesnej zakrzepicy tętnicy wątrobowej wątroby przeszczepionej - opis przypadku
Percutaneous angioplasty for early hepatic artery thrombosis after orthotopic liver transplantation - case report


393-395
T. Jargiełło, K. Poleszak, W. Dąbrowski, M. Górnik, M. Szczerbo-Trojanowska
Trudny przypadek wewnątrznaczyniowego usunięcia elektrody defibrylatora serca
Complicated case of endovascular defibrilator lead extraction


396-398
M. Miazga, T. Jargiełło, K. Wojtal, A. Drelich-Zbroja, M. Szczerbo-Trojanowska
Przetoka podobojczykowa jako powikłanie po implantacji stymulatora serca leczona na drodze wewnątrznaczyniowej - opis przypadku
Endovascular treatment of a subclavian fistula as a complication after cardiac pacemaker implantation


399-401
K. Pyra, S. Woźniak, P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Sojka, M. Szczerbo-Trojanowska
Embolizacja tętnic macicznych w krwawieniu po łyżeczkowaniu ciąży ektopowej - opis przypadku
Uterine artery embolisation in massive vaginal bleeding in ectopic pregnancy - case report


402-405
K. Wojtal, M. Miazga, M. Sojka, M. Szajner, M. Szczerbo-Trojanowska
Leczenie zwężenia moczowodu za pomocą przezskórnej implantacji cewnika Double J - opis 2 przypadków
Management of ureteric sticture via a percutaneous Double J stent implantation - description of 2 cases


406-408
J. Garcarek, J. Kurcz, M. Guziński, D. Janczak
Przypadek niestandardowego stentowania dróg żółciowych w żółtaczce mechanicznej o etiologii nowotworowej
Atypical biliary stenting in patient with obstructive biliary jaundice