SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1-5
D. Cieniawski, E. Kuźniar, M. Winiarski, M. Matłok, W. Kostarczyk, M. Pędziwiatr
Prognostic value of the Rockall score in patients with acute nonvariceal bleeding from the upper gastrointestinal tract
Prognostyczne znaczenie skali Rockalla w ocenie chorych z nieżylakowym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego


6-10
D. Janu., M. Wójcik, A. Kalicka-Kasperczyk, A. Ma.lanka, M. Radwańska, A. Olchawa-Czech, K. Dyląg, M. Goszcz, J. Starzyk
Nadciśnienie tętnicze u otyłych dzieci i nastolatków
Hypertension in obese children and adolescents


11-14
D. Bodusz, G. Głowacki, W. Leszczyński, W. Mi.ta, L. Miszczyk
Ocena migracji znaczników śródtkankowych GoldAnchorTM w czasie planowania leczenia promieniami chorych na raka gruczołu krokowego
Evaluation of GoldAnchorTM fiducial marker migration during the planning of radiation treatment for patients with prostate cancer


15-18
A. Rydlewska, J. Krzysztofik, J. Libergal, A. Rybak, J. Rydlewski, W. Banasiak, P. Ponikowski, E.A. Jankowska
Style radzenia sobie ze stresem u mężczyzn z łagodną skurczową niewydolnością serca
Coping styles in patients with systolic heart failure


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

19-24
M. Miklaszewska, P. Korohoda, P. Kwinta, K. Zachwieja, D. Drożdż, J. A. Pietrzyk
Wczesne markery ostrego uszkodzenia nerek w okresie noworodkowym
Early markers of acute kidney injury in newborns


25-27
E. Otto-Buczkowska
Cukrzyca typu LADA . znaki zapytania
Type LADA diabetes . interrogation points


28-30
M. Kantorowicz, M. Chomyszyn-Gajewska, I. Olszewska-Czyż, K. Łazarz-Bartyzel
Odżywianie a choroby przyzębia
Nutrition and peridontal diseases


31-34
K. Gerreth
Sposoby utrzymania higieny jamy ustnej u pacjentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych - na podstawie piśmiennictwa
Ways of maintaining oral hygiene in disabled and chronically ill patients - review of the literature


PRACE KAZUISTYCZNE – CLINICAL NOTES

35-37
R. Krysiak, B. Okopień
Niedoczynność przytarczyc i hipogonadyzm jako manifestacja kliniczna hemochromatozy
Hypoparathyroidism and hypogonadism as a clinical manifestation of hemochromatosis


38-40
R. Krysiak, B. Okopień
Autoimmmunologiczny zespół wielogruczołowy typu 2 w ciąży - opis przypadku
Autoimmune polyglandular syndrome type 2 in pregnancy: a case report