SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1003-1007
M. Leśniak, J. Woroń, E. Czarnobilska
Zagrażające życiu reakcje polekowe u dzieci
Life-threatening drug reactions in children


1008-1010
K. Piotrowicz-Wójcik, G. Porębski, E. Czarnobilska
Desensytyzacja w nadwrażliwości na leki
Desensitization in drug hypersensitivity


1011-1014
Ł. Cichy, A. Orlicka, K. Fyderek
Charakterystyka eozynofilowych zapaleń przewodu pokarmowego u dzieci – analiza retrospektywna własnego materiału klinicznego z przeglądem piśmiennictwa
Characteristics of eosinophilic inflammation of the gastrointestinal tract in children – a retrospective analysis of clinical material with review of the literature


1015-1020
D. Plichta, R. Śpiewak
Farmakoterapia pokrzywki - analiza rozbieżności między wytycznymi ekspertów, dokumentami rejestracyjnymi i dowodami skuteczności leków
Pharmacotherapy of urticaria – an analysis of the discrepancies between guidelines of expert bodies, registration documents and evidence for the effectiveness of drugs


1021-1026
K. Kordus, R. Śpiewak
Farmakoterapia wyprysku atopowego - analiza rozbieżności między wytycznymi ekspertów, dokumentami rejestracyjnymi i dowodami skuteczności rekomendowanych leków
Pharmacotherapy of atopic eczema - an analysis of the discrepancies between recent expert guidelines, official drug licenses, and evidence for efficacy of recommended drugs


1027-1032
D. Myszkowska, M. Stobiecki, W. Dyga, R. Majewska, E. Czarnobilska
Zastosowanie monitoringu pyłkowego podczas swoistej immunoterapii alergenowej – trzy lata obserwacji
A three year survey of the practical application of pollen monitoring in specific allergen immunotherapy


1033-1037
M. Stobiecki, W. Dyga, E. Czarnobilska
Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych. Analiza przypadków podwójnego uczulenia na jad osy i pszczoły w materiale własnym - diagnostyka i kwalifikacja do odczulania
Hymenoptera venom allergy. Analysis of double sensitization to wasp and bee venom in own material - diagnosis and classification for immunotherapy


1038-1042
M. Żyła, M. Leśniak, D. Myszkowska, E. Dąbal, J. Lorenc, M. Wojtaszek-Czapla, K. Obtułowicz, E. Czarnobilska
Eosinophilic reaction in nasal cytology in patients sensitive to perennial and seasonal allergens
Odczyn eozynofilowy w cytologicznym wymazie z nosa u osób uczulonych na alergeny całoroczne i sezonowe


1043-1047
A. Skoczowski, K. Obtułowicz, E. Czarnobilska, W. Dyga, M. Stachowicz, J. Waga
Patient - dependent differentiation of gluten protein IgE-binding epitopes in wheat allergy
Zróżnicowanie wiązania epitopów białek glutenowych wynikające ze zmienności osobniczej pacjentów z objawami IgE zależnej alergii na gluten


1048-1050
A. Pituch-Noworolska, K. Zwonarz, A. Błaut-Szlósarczyk, A. Szaflarska, D. Kowalczyk, M. Siedlar
T lymphocytes and NK cells in X - linked agammaglobulinemia
Limfocyty T i komórki NK w agammaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

1051-1055
R. Śpiewak
Wyprysk i alergia pokarmowa – czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy?
Eczema and food allergy – is there a causal relationship?


1056-1057
D. Kowalczyk, A. Szaflarska
Izolowany niedobór IgM – ignorowany pierwotny niedobór odporności?
Primary selective IgM deficiency – forgotten primary immunodeficiency?


1058-1060
M. Strach, P. Nalepa, J. Sulicka-Grodzicka, I. Kierzkowska, M. Siedlar, T. Grodzicki
Rola układu IL-12/INF-γ w nawrotowych mykobakteriozach
Reccurent mycobacterial diseases in patient with impaired axis IL-12/INF-γ


1061-1064
Z. Nowacki
Alergia pokarmowa jako przyczyna wyprysku atopowego
Food allergy as a cause of atopic eczema


1065-1070
A. Nowak-Węgrzyn
Future therapies for food allergy
Terapie przyszłości w alergii pokarmowej