SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

41-47
J. Sułowicz, A. Wojas-Pelc, E. Ignacak, A. Bętkowska-Prokop, M. Kuźniewski, W. Sułowicz
Porównanie częstości występowania infekcyjnych zmian skórnych u chorych leczonych dializami oraz przeszczepieniem nerki
Comparison of the prevalence frequency of infectious skin changes in dialyzed patients and after kidney transplantation


48-52
P. Sendur, R. Sendur, J. Cieszkowski, P. Ceranowicz, Z. Warzecha, A. Dembiński
Udział endogennych tachykinin w powstawaniu uszkodzeń błony śluzowej jelita czczego wywołanych niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi
Involvement of endogenous tachykinins in the development of jejunal mucosa injury induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs


53-56
A. Papier, M. Barczyński, K. Pragacz, J. Kenig, M. Stopa, A. Konturek, W. Nowak
Porównanie stopnia zaawansowania raka tarczycy rozpoznanego przedoperacyjnie i przypadkowo po operacji wola nienowotworowego
Staging of thyroid cancer – comparison of cases diagnosed preoperatively versus incidentally after surgery for benign goiter


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

57-64
K. Stolarz-Skrzypek, A. Bednarski, D. Drożdż, D. Czarnecka
Prewencja miażdżycy u dzieci – rola statyn i kwasu acetylosalicylowego
Prevention of atherosclerosis in children - the role of statins and aspirin


65-68
M. Chomyszyn-Gajewska, A. Skrzypek
Halitoza – diagnostyka i leczenie
Halitosis – diagnosis and treatment


69-75
R. Krysiak, A. Kędzia, J. Krupej-Kędzierska, B. Okopień
Hipoaldosteronizm
Hypoaldosteronism


76-80
R. Krysiak, A. Kędzia, J. Krupej-Kędzierska, B. Okopień
Zaburzenia endokrynologiczne u osób zakażonych HIV
Endocrine abnormalities in HIV-infected patients


81-84
T. Milewicz, M. Kiałka, S. Mrozińska, A. Ociepka, J. Krzysiek
Metformina – potencjalny nowy lek w terapii nowotworów ginekologicznych
Metformin – new treatment strategies for gynecologic neoplasms


85-91
B. Rospond, J. Chłopicka
Funkcje biologiczne L-karnityny i jej zawartość w wybranych produktach spożywczych
Biological function of L-carnitine and its content in the selected food products