SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

175-179
K. Janda, D. Aksamit, M. Krzanowski, M. Kuźniewski, W. Sułowicz
Ocena zależności homocysteinemii i kwasu foliowego u chorych po przeszczepieniu nerki w różnych okresach od momentu wykonania zabiegu w trakcie dwuletniej obserwacji
Evaluation of the interdependence between homocystein and folic acid levels in patients after kidney transplantation during a 2 year observation period


180-186
B. Tobiasz-Adamczyk, K. Zawisza, M. Florek, D. Hodorowicz-Zaniewska
Jakość życia kobiet ze zmianami patologicznymi piersi w okresie przygotowawczym do zabiegu chirurgicznego
Preoperative quality of life in women with pathological alteration in breast


187-190
B. Kumiega, W. Jurczak, S. Fornagiel, J. Dzietczenia, A. B. Skotnicki
Liposomalna cytarabina w profilaktyce zajęcia centralnego systemu nerwowego w rzadkich chłoniakach agresywnych
Liposomal cytarabine in prophylaxis of the central nervous system involvement in rare aggresive lymphomas


191-194
R. Jucha
Zapadalność i śmiertelność z powodu udaru mózgu w populacji powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna
Stroke incidence and case fatality rates in population of Krosno County


195-198
W. Lipczyński, J. Kusionowicz, W. Habrat, A.K. Czech, M. Zembrzuski, W. Gawlas, M. Dybała, P. Dudek, T. Szopiński, P. Chłosta
Chirurgiczne leczenie ciężkich postaci choroby Peyronie
Surgical management of severe Peyronie’s disease


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

199-204
B. Januszko-Giergielewicz, M. Kubiak, L. Gromadziński
Rola terapii preparatami złożonymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
The role of combination therapy in the management of hypertension in patients with chronic kidney disease


205-210
M. Kościelska, Z. Shebani, J. Matuszkiewicz-Rowińska
Amyloidoza nerek
Renal amyloidosis


211-214
P. Jaźwiec, P. Gać, P. Niewiński
Obecne poglądy na temat znaczenia klinicznego kłębków szyjnych
Current opinions on clinical significance of carotid bodies


215-217
E. Kucharska
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów w wieku podeszłym – od patofizjologii do racjonalnego leczenia
Arterial hypertension in elderly patients - from pathophysiology to rational treatment


218-223
A. Panek, B. Walatek, W. Sułowicz
Zespół Goodpasture’a – choroba o wielu obliczach
Goodpasture’s syndrome – disease of many faces


VARIA

224-226
I. Gościński, A. Wysocki, A. Wiernikowski, J. Zawiliński
Polacy na studiach medycznych we Lwowie podczas drugiej wojny światowej
Poles in medical studies in Lviv during World War II


227-228
I. Gościński, A.B. Skotnicki, W. Sułowicz, A. Wiernikowski
Działalność Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego w zakresie dokumentacji i systematycznego utrwalania pamięci o zbrodniach ludobójstwa w czasie II wojny światowej
Activity of the Cracow Physicians Society concerning documentation and systematic strengthening of the memory of criminal genocides during world war II