SPIS TREŚCI
WSPOMNIENIE

415-416
M. Małecki, B. Solnica, W. Sułowicz
Wspomnienie o Dr med. Danucie Galickiej-Latała
Memory of Doctor Danuta Galicka-Latala


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

417-420
A. Wróbel, J. Składzień, J. Gawlik, K. Oleś, J. Szaleniec, J. Leszczyńska, E. Bojanowska
Guzy oczodołów w materiale Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 1997-2011
Orbital tumors treated at the University Hospital Otolaryngology Clinic in Kraków between 1997 and 2011


421-426
R. Nieckarz, J. Szaleniec, P. Hartwich, A. Wróbel, K. Hydzik-Sobocińska, P. Muszyński, B. Markiewicz, Ł. Turczynowski, J. Składzień, P. Stręk
Ocena wpływu objawowego refluksu żołądkowo-przełykowego na wyniki chirurgii endoskopowej i pooperacyjnej farmakoterapii u chorych z PZZP
Evaluation of the impact of symptomatic gastroesophageal reflux disease on the result of surgical treatment with the use of endoscopic techniques and postoperative farmacological treatment in patients with chronic sinusitis


427-430
G. Wyrwicz-Zielińska, D. Fedak, M. Kuźniewski, D. Pawlica, B. Kuśnierz-Cabala, B. Solnica, K. Janda, W. Sułowicz
Zależność pomiędzy stężeniem w surowicy rozpuszczalnego markera apoptozy (sTRAIL) a wskaźnikami odżywienia u chorych hemodializowanych
The relationship between serum soluble apoptosis marker (sTRAIL) concentration and nutritional parameters in hemodi-alyzed patients


431-436
J. Sułowicz, A. Wojas-Pelc, M Kuźniewski, E. Ignacak, A. Bętkowska-Prokop, W. Sułowicz
Czynniki wpływające na częstość występowania infekcyjnych zmian skórnych o etiologii bakteryjnej i grzybiczej u chorych po przeszczepieniu nerki
Factors influencing on the prevalence frequency of infectious skin changes of bacterial and fungal origin in patients after kidney transplantation


437-439
K. Papież, M. Trybus, B. Stepańczak, K. Łoboda, W. Pokrowiecki, A. Gądek
Ocena wyników leczenia operacyjnego palców trzaskających (przeskakujących) i poprawy jakości życia w oparciu o kwestionariusz PEM (Patient Evaluation Measure)
Evaluation of trigger finger operative treatment and quality of life improvement with PEM (Patient Evaluation Measure) ques-tionnaire


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

440-442
A. Kubik, A. Biedroń
Neurofeedback therapy in patients with acute and chronic pain syndromes - literature review and own experience
Terapia neurofeedback u pacjentów z napadowymi i przewlekłymi zespołami bólowymi - przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne


415-416
K. Szadejko, K. Szabat, A. Ludwichowska, J. Sławek
Rola homocysteiny w patogenezie choroby Parkinsona i innych schorzeń neurozwyrodnieniowych
Homocysteine and its role in pathogenesis of Parkinson`s disease and other neurodegenerative disorders


448-453
J. Miniszewska, J. Chodkiewicz
Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną w świetle psychologicznej koncepcji stresu
Coping with chronic somatic disease according to the concept of psychological stress


454-457
M. Bosak, D. Dudek, M. Siwek
Leczenie depresji u chorych z padaczką
Treatment of depression in patients with epilepsy


458-462
J. Piątkowski, A. Skalniak, M. Bodzioch, D. Pach, A. Hubalewska-Dydejczyk
Wprowadzenie do sekwencjonowania ludzkiego genomu w diagnostyce
Introduction to human genome sequencing in diagnostics)


463-467
P. J. Stryjewski, B. Nessler, K. Cubera, J. Nessler,
Peptydy natriuretyczne. Historia odkrycia, budowa chemiczna, mechanizm działania oraz metabolizm. Podstawy zastosowania diagnostycznego i leczniczego.
Natriuretic peptide. History of discovery, chemical structure, mechanism of action and the removal routes. Basis of diagnos-tic and therapeutic use.


468-472
A. Gądek, H. Liszka, K. Łoboda
Współczesne metody leczenia operacyjnego deformacji koślawej palucha
Modern methods of surgical treatment of hallux valgus deformity


473-475
R. Celiński, R. Skowronek, A. Uttecht-Pudełko
Nietypowy przypadek śmiertelnego zatrucia nastolatka butanem na skutek inhalacji gazu do zapalniczek wbrew jego woli
Atypical case of teenager fatal poisoning by butane as a result of gas for lighters inhalation against his will


VARIA

476-477
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Emil Michałowski Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Emil Michałowski Member of the Founding Committee of the Polish Urological Society. Biographical note


RECENZJE KSIĄŻEK - BOOKS REVIEW

478
H. Gaertner
Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych
Medycyna Praktyczna Kraków 2012, s. 2504 +104, ilustr., ISBN 978-83-7430-336-1 i -4


478
H. Gaertner
Apteczka domowa czyli lamus ingrediencyj wszelakich pełen ku zdrowia obronie służących
Domena Warszawa 2011, s. 140, ilustr., ISBN 978-83-917527-8-4