SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

61-65
J. Wiliński, T. Sondej, A. Kusiak, B. Wiliński, T. Kameczura, B. Bacior, D. Czarnecka
Heart rate variability in the course of ST - segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous transluminal coronary angioplasty in elderly and younger patients
Zmienność rytmu serca u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną przezskórną angioplastyką tętnic wieńcowych w wieku podeszłym oraz w młodszej grupie wiekowej


66-71
A. Papier, J. Kenig, M. Barczyński
Obustronna eksploracja szyi ze śródoperacyjnym monitoringiem stężenia parathormonu u chorych niekwalifikujących się do małoinwazyjnej paratyreoidektomii
Bilateral neck exploration with intraoperative iPTH assay in patients not eligible for minimally invasive parathyroidectomy


72-77
J. Rosa, A. Sydor, W. Sułowicz
Rokowanie u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu nowotworów złośliwych
Outcome of patients with acute kidney injury in the course of neoplastic diseases


78-81
P. Oset, R. Talar-Wojnarowska, A. Kumor, E. Małecka-Panas
Ocena stężenia czynników prozapalnych w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego
Proinflammatory markers serum concentrations in patients with adenomatous colon polyps


82-85
J.S. Świrta, M. Barczyński
Krwotok po operacji tarczycy
Haemorrhage after thyroid surgery


86-90
I. Kotela, Ł. Kawik, M. Bednarenko, J. Lorkowski, A. Kotela
Wpływ dostępu operacyjnego na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia anatomicznego ABG
Influence on the results of surgical treatment of osteoarthritis of the hip using anatomical stem ABG


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

91-94
K. Pater, M. Püsküllüoğlu, AL. Zygulska
Oncological emergencies: Increased intracranial pressure in solid tumours’ metastatic brain disease
Stany nagłe w onkologii: Nadciśnienie śródczaszkowe w przebiegu przerzutów nowotworów litych do mózgu


95-97
E. Łukaszyk, J. Małyszko
Żelazo a stan zapalny w chorobach nerek
Iron and inflammation in renal diseases


98-101
W. Rachel, A. Grela, T. Zyss, A. Zięba, W. Piekoszewski
Biomarkery choroby Alzheimera
Biomarkers of Alzheimer disease


102-109
G. Charliński, A. Jurczyszyn, W. Wiktor-Jędrzejczak
Pierwotna, układowa amyloidoza łańcuchów lekkich – objawy kliniczne, aktualna diagnostyka i leczenie
Light chain amyloidosis – clinical symptoms, update diagnosis, and treatment


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

110-114
M. Miklaszewska, K. Zachwieja, I. Herman-Sucharska, D. Drożdż, J. Fijak-Moskal, A. Gergont, K. Kowalska-Duplaga, M. Cieszkowska, B. Pacia-Mędrek, J.A. Pietrzyk
Rodzinny przypadek zespołu ustno-twarzowo-palcowego typu 1 (OFD 1)
Familial case of oral-facial-digital syndrome type 1 (OFD 1)


VARIA

115-116
A. Kierzek
Recenzja książki Krzysztofa Brożka „Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku”
Review of the book of Krzysztof Brożek „The Polish doctors on Upper Silesia and Cieszyn Silesia from the end of 19th to the half of the 20th century