SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

249-253
PJ. Stryjewski, A. Kuczaj, L. Badacz, M. Opara, E. Nowalany-Kozielska, J. Nowak, J. Nessler
Znaczenie NT-proBNP w diagnostyce różnicowej omdleń u osób dorosłych
Signification of NT-proBNP in the differential diagnosis of syncope in adults


254-257
M. Przybylska-Feluś, A. Piątek-Guziewicz, W. Dynowski, M. Zwolińska-Wcisło, P. Rozpondek, T. Mach
Przeciwciała przeciw alfa enolazie, jako wskaźnik stanu zapalnego u chorych na celiakię-doniesienie wstępne
Antibodies against alfa-enolase as an indication of inflammatory process in patients with celiac disease-preliminary results


258-262
D. Link-Lenczowska, T. Sacha, M. Zawada, S. Czekalska, I. Florek, AB. Skotnicki
Nietypowe odmiany transkryptu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową- schemat postępowania diagnostycznego w monitorowaniu minimalnej choroby resztkowej
Atypical BCR-ABL transcripts in patients with chronic myeloid leukemia-the scheme for the diagnosis and monitoring of minimal residual disease


263-269
M. Walkiewicz, K. Sowińska, M. Tartas
Wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego - przegląd literatury
Burnout in medical profession - a literature review


270-273
M. Motyka, M. Dziubak, J. Patrycja
Poczucie koherencji a jakość życia pacjentek leczonych z powodu raka piersi
The sense of coherence and the quality of life of patients treated for breast cancer


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

274-276
A. Dudzik, M. Chomyszyn–Gajewska
Pseudohalitoza i halitofobia
Pseudohalitosis and halitophobia


277-285
R. Krysiak, B. Okopień
Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny
Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone


286-288
L. Jamróz-Wilkońska, M. Chomyszyn-Gajewska, W. Wilkoński
Necrotizing sialometaplasia – trudności diagnostyczne - przegląd piśmiennictwa
Necrotizing sialometaplasia – diagnostic difficulties – literature review


289-295
A. Rychter
Znaczenie relacji lekarz-pacjent dla procesu terapeutycznego chorych na nowotwory układu krwiotwórczego
Importance of physician-patient relations in therapeutic process of patients with hematological neoplasms


VARIA

296-300
A. Kierzek, J. Kuciel-Lewandowska, M. Paprocka-Borowicz
Osiągnięcia Zakładu Leczniczego Eugenii Lewickiej w Druskiennikach
The achievements of Therapeutic Institute of Eugenia Lewicka in Druskininkai


301-302
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Florian Nowacki Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Florian Nowacki. Member of the Founding Committee of the Polish Urological Society. Biographical note


303-307
RW. Gryglewski
Notatki z kliniki lekarskiej prof. Józefa Dietla
Notes from the medical clinic of professor Józef Dietl