SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

493-495
T. Bachanek, M. Nakonieczna-Rudnicka, W. Piekarczyk
Stimulated and non-stimulated saliva as biological material in the assessment of cotinine concentration
Ślina niestymulowana i stymulowana jako materiał biologiczny do oznaczania stężenia kotyniny


496-499
L. Kosmider, A. Sobczak, I. Szołtysek-Bołdys, A. Prokopowicz, A. Skórka, O. Abdulafeez, B. Koszowski
Assessment of nicotine concentration in electronic nicotine delivery system (ENDS) liquids and precision of dosing to aerosol
Ocena stężenia nikotyny w e-liquidach oraz w aerozolu generowanym podczas kolejnych zaciągnięć w elektronicznych systemach dostarczających nikotynę (ENDS)


500-504
K. McAlpine, L. Kośmider, N. Anastasi, J. Rossabi
Effectiveness of Smoking Cessation Services in England – Clinic in Whitechapel as an example
Klinika w Whitechapel jako przykład efektywności angielskiego systemu walki z nałogiem palenia


505-508
DE. Bielska, E. Gomółka, D. Kurpas, S. Chlabicz
Narażenie dzieci w wieku przedszkolnym na dym tytoniowy – badanie porównawcze
Exposure to environmental tobacco smoke in pre-school children – a comparative study


509-512
M. Chełchowska, J. Gajewska, M. Ołtarzewski, L. Lewandowski, J. Ambroszkiewicz
Stężenia hepcydyny we krwi pępowinowej dzieci matek palących tytoń w przebiegu ciąży
Umbilical cord serum hepcidin levels and maternal smoking during pregnancy


513-516
M. Szymański, K. Korzeniowska, A. Jabłecka
Skuteczność leczenia alkoholowego zespołu abstynencyjnego u pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Efficacy of alcohol withdrawal syndrome therapy in patients from Independent Public Hospital for Mental Diseases in Międzyrzecz


517-521
P. Kabata, D. Schetz, W. Waldman, M. Wiergowski, J. Sein Anand
Analiza zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (NPS) w województwie pomorskim, w okresie od stycznia do lipca 2015 r
Analysis of intoxication with novel psychoactive substance (NPS) in Pomeranian region, from January to July 2015


522-525
S. Kałucka
Samoleczenie palaczy papierosów w zaprzestaniu palenia tytoniu
Self-medication in smoking cessation among smokers


526-530
A. Kowalewska, J. Mazur
Struktura rodziny a inicjacja tytoniowa i regularne palenie tytoniu przez młodzież w Polsce
Family structure of smoking onset and regular smoking among adolescents in Poland


531-535
M. Napierała, A. Teżyk, M. Piznal, J. Bogusiewicz, E. Florek
Wykorzystanie śliny do oceny narażenia młodzieży na dopalacze
The use of saliva for exposure assessments on designer drugs among adolescents


536-539
M. Suwała, A. Gerstenkorn, A. Szewczyk
Czynniki kształtujące opinię o legalizacji marihuany w Polsce w grupie studentów kierunku o profilu medycznym i technicznym
Factors forming opinion on marijuana legalization in Poland among group of students from medical and technical college faculty


540-544
R. Śniatała, K. Gerreth, K. Miądowicz-Owczarzak, M. Borysewicz-Lewicka
Uwarunkowania stosowania używek w ocenie studentów uczelni medycznej
Conditions for use of stimulants assessed by medical university students


545-547
M. Kozarska, A. Waligóra, M. Szumska, K. Tyrpień-Golder
Niepalący o palaczach
Non-smokers about smokers


548-552
M. Nakonieczna-Rudnicka, T. Bachanek, E. Kobyłecka
Częstość badań stanu zdrowia jamy ustnej w grupie osób w wieku 20-54 lata z uwzględnieniem statusu palenia papierosów
Frequency of oral health examinations in the group of people aged 20-54 years considering the status of cigarette smoking


553-557
I. Sałacińska, M. Binkowska-Bury, P. Więch, P. Januszewicz
Współwystępowanie zachowań ryzykownych w grupie młodzieży akademickiej – tendencje zmian w latach 2009–2012. Badania prospektywne
Coexistence of risky behaviors amongst group of students. Tendencies of changes between 2009–2012. Prospective studies


558-562
M. Śliwińska-Mossoń, M. Marcinkiewicz, K. Marciniak, H. Milnerowicz
Stan wiedzy uczniów i nauczycieli wybranych środowisk na temat leków OTC zawierających kodeinę i pseudoefedrynę – alternatywa dla „dopalaczy”?
The knowledge of students and teachers of selected groups about the OTC drugs containing codeine and pseudoephedrine - an alternative to „legal highs”?


563-566
M. Krzyścin, M. Napierała, M. Chuchracki, GH. Bręborowicz, E. Florek
Wpływ aktywnego i biernego palenia tytoniu przez kobiety ciężarne na przepływ krwi w tętnicach macicznych w trzecim trymestrze ciąży
Effects of active and passive smoking during pregnancy on the blood flow In uterine artery in third trimester of pregnancy


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

567-571
J. Budzianowski
Tobacco against Ebola virus disease
Rola tytoniu w walce z chorobą wirusową Ebola


572-577
JA. Moczko
Oszacowanie wielkości efektu przyczynowego w badaniach obserwacyjnych
The estimation of causal effect in observational studies


578-580
A. Kędziora, K. Raś, K. Grzech-Leśniak, M. Wyganowska-Świątkowska
Wpływ wybranych związków roślinnych na ograniczenie skutków palenia tytoniu w jamie ustnej – przegląd literatury
The influence of selected plants on the tobacco smoking-induced effects in the oral cavity – review


581-583
M. Wyganowska-Świątkowska
Rola pozostałości komórek nabłonkowej pochewki korzenia w procesie regeneracji przyzębia – przegląd literatury
The role of epithelial cell rests of Hertwig’s sheath in periodontal regeneration – review


584-587
E. Golusińska-Kardach, M. Napierała, J. Sokalski, H. Kardach, E. Florek
Choroby przyzębia u palaczy tytoniu a parametry stresu oksydacyjnego
Periodontal disease in smokers, and the parameters of oxidative stress