SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

49-52
A. Małecka-Włoch
Świadomość zdrowotna kobiet w okresie przedkoncepcyjnym i w czasie ciąży
Women’s health awareness in the preconceptive period and during pregnancy


53-59
T. Pizoń, M. Rajzer, W. Wojciechowska, M. Rojek, T. Kameczura, A.Jurczyszyn, D. Czarnecka
Wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego na sztywność tętnic, stres ścinający i aktywność wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej
The influence of antihypertensive treatment on arterial stiffness, shear stress and activity of chosen matrix metalloproteinases


60-63
R. Braczkowski, B. Braczkowska, PJ. Stryjewski, A. Kuczaj, G. Al-Srory
Stężenie witaminy D we krwi uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Katowicach
Vitamin D blood levels of students in grades IV-VI of primary schools in Katowice


64-70
B. Januszko-Giergielewicz, M. Kubiak, K. Bednarski, J. Piotrkowski, K. Giergielewicz, Ł. Smyk, J. Romaszko, L. Gromadziński
Czy istniała konieczność modyfikacji klasyfikacji przewlekłej choroby nerek wg NKF KDOQI? - wyniki badania „Nefrotest”
Was it necessary to modify the classification of chronic kidney disease stages designed by NKF KDOQI? – “Nefrotest” study results


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

71-73
PJ. Stryjewski, A. Osika, A. Kuczaj, P. Liszniański, J. Nowak, E. Nowalany-Kozielska, J. Nessler
Patogeneza niedomykalności zastawki trójdzielnej u pacjentów po implantacji elektrody prawokomorowej
Pathogenesis of tricuspid valve regurgitation in patients with implanted of right-ventricular electrode


74-77
M. Kiałka, K. Doroszewska, S. Mrozińska, T. Milewicz, E. Stochmal
Cykliczny zespół Cushinga - rzadki czy rzadko rozpoznawany?
Cyclic Cushing’s Syndrome - rare or rarely recognized


78-82
J. Morawska, I. Domysławska, M. Bagrowska, S. Sierakowski
Manifestacje płucne w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Pulmonary manifestations in rheumatoid arthritis


83-86
J. Sułowicz, A. Wojas-Pelc, W. Sułowicz
Rak z komórek Merkla u chorych po transplantacji narządów
Merkel cell carcinoma in patient after organ transplantation


OPIS PRZYPADKU

87-89
R. Krysiak, B. Okopień
Hemochromatoza pierwotna o obrazie klinicznym przypominającym autoimmunologiczny zespół wielogruczołowy typu 1
Autoimmune polyglandular syndrome type 1-like clinical picture of hereditary hemochromatosis


VARIA

90-93
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Wacław Lilpop. Założyciel i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Wacław Lilpop. Founder and the first President of the Polish Urological Society. Biographical note


94
M. Krzanowski
Recenzja książki Macieja Krzanowskiego pt. Primum non nocere