SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

95-98
M. Andryszczyk, T. Kleszczewski, E. Kleszczewska
Badania ewaluacyjne „Programu Prozdrowotnego na lata 2013-2016” wdrożonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach
Evaluation studies of „Pro-health Programme for 2013-2016” implemented in State Higher Vocational School in Suwalki


99-102
E. Krzych-Fałta, D. Modzelewska, B. Samoliński
Levels of exhaled carbon monoxide in healthy active and passive smokers
Poziom wydychanego tlenku węgla wśród zdrowych palaczy czynnych i biernych


103-105
D. Jabłonowska-Fudzińska, A. Marszałek, Ł. Szylberg
Palenie tytoniu jako kofaktor rozwoju nowotworów szyjki macicy
Tobacco smoking as a cofactor for the development of cervical cancer


106-110
K. Tomaszewska, A. Klejewski, E. Kostecka
Wpływ suplementacji diety na masę urodzeniową noworodka
Influence of dietary supplementation on newborn weight


111-114
K. Korzeniowska, A. Cieślewicz, E. Zasadzka, A. Borowicz, M. Pawlaczyk, A. Jabłecka
Analiza problemu uzależnień w grupie osób w wieku podeszłym
Analysis of the problem of addiction in the elderly


115-119
A. Kowalewska, J. Mazur, A. Dzielska, M. Chełchowska
Palenie tytoniu przez 15-latków w Polsce w zależności od wybranych czynników socjodemograficznych - tendencje zmian 2006-2014
Smoking among 15-year-olds in Poland depending on selected sociodemographic factors - trends 2006-2014


120-125
L. Siemion, J. Bandurski, S. Malinger
Wyniki leczenia raka żołądka w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze
The results of treatment of gastric cancer in the Provincial Hospital in Zielona Góra


126-130
M. Nakonieczna-Rudnicka, T. Bachanek, M. Madejczyk, I. Grajewska, E. Kobyłecka
Teeth whitening versus the influence of extrinsic factors on teeth stains
Wybielanie zębów a działanie czynników zewnętrznych powodujących przebarwienia zębów


131-135
M. Krzyścin, A. Dera-Szymanowska, M. Napierała, M. Chuchracki, W. Markwitz, GH. Bręborowicz, E. Florek
Wpływ czynnego i biernego palenia papierosów przez kobiety ciężarne na rozwój nadciśnienia tętniczego w ciąży i hipotrofii u płodu
Effects of active and passive smoking during pregnancy on the development of gestational hypertension and fetal hypotrophy


136-139
D. Szpak, E. Gomółka
Struktura zatruć ksenobiotykami w oparciu o oznaczenia toksykologiczne wykonane w Pracowni Toksykologii w Krakowie w latach 2003 i 2013
Poisoning structure based on results of toxicological analysis from Toxicological Laboratory in Krakow in years 2003 and 2013


140-143
M. Szumska, A. Damasiewicz-Bodzek, K. Tyrpień-Golder
Środowiskowy dym tytoniowy - ocena stężeń formaldehydu w moczu narażonych studentów medycyny
Environmental tobacco smoke- assessment of formaldehyde concentration in urine samples of exposed medicine students


144-147
T. Urbaniak, A. Klejewski, K. Sobczyk
Wpływ palenia tytoniu na przebieg ciąży i rozwój płodu
Influence of smoking on pregnency course and fetal development


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

148-151
A. Budzianowska, J. Budzianowski
Ochrona przed dymem tytoniowym – związki i substancje pochodzenia naturalnego
Protection against tobacco smoke – compounds and substances of natural origin


152-154
A. Szyszka, A. Pająk, M. Pohl, D. Kaszuba
Interwencje antynikotynowe u pacjentów hospitalizowanych na oddziale kardiologii
Smoking cessation during hospitalization on cardiology ward


155-157
M. Napierała, E. Florek
Historyczne trendy rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród kobiet
Historical trends in prevalence of tobacco smoking among women


158-160
M. Wyganowska-Świątkowska, MM. Nohawica
Effect of tobacco smoking on human gingival and periodontal fibroblasts. A systematic review of literature
Wpływ palenia tytoniu na fibroblasty jamy ustnej. Przegląd literatury