SPIS TREŚCI
SPRAWOZDANIE

409-413
A. Sydor
Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych 145-lecia Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie 1870-2015
Report from the 145th anniversary jubilee celebration of the Physician Society in Tarnow 1870-2015


WYKŁAD INAUGURACYJNY

414
J. Woy-Wojciechowski
Roślina, która zatruła Świat
The plant, which poisoned the World


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

415-418
W. Zieńczuk, S. Janowiec, M. Bednarenko
Zastosowanie „Spacera gotowego” w leczeniu infekcji okołoprotezowych stawu biodrowego – doświadczenie własne
The use of SPACER in the surgical treatment of periendoprosthetic hip infections – own experience


419-422
A. Sydor, A. Sandheim, J. Nowak, J. Rosa, T. Madej, N. Januszek
Ocena funkcji wydalniczej nerek w oparciu o eGFR u pacjentów zgłaszających się do Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie w latach 2007-2010
Evaluation of the renal excretory function using estimated GFR in patients coming to Voivoidship St. Lukas Hospital in Tarnow in the years 2007-2010


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

423-427
A. Maciejczak
Nawigacja w chirurgii mózgu i kręgosłupa
Frameless image-guided brain and spine surgery


428-431
T. Kwiatkowski
Safety helmets for skiers and snowboarders – efficacy, safety and fitting principles. Review of literature
Kask narciarski – jego skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i zasady doboru. Przegląd piśmiennictwa


432-434
L. Kołodziejski
Nowotwory - leczyć czy edukować?
Neoplasms – treat or educate?


435-439
L. Ciepiela, K. Ciepiela, S. Kwiatkowski
Epidemiologia i etiologia guzów tylnej jamy czaszki ze szczególnym uwzględnieniem gwiaździaków z terenu województw małopolskiego i podkarpackiego
Epidemiology and etiology of posterior fossa tumors with particular emphasis on astrocytomas from the Małopolska and Podkarpacki regions


440-441
M. Lewartowski
Błyskawice – zagrożenie podczas uprawiania sportu
Lightnings – danger while practising sport


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

442-444
J. Rosa, A. Sydor
Zabieg wyłączenia żołądkowego z zespoleniem omijającym typu Roux-en-Y u chorego hemodializowanego przed planowanym przeszczepieniem nerki
Roux-en-Y gastric bypass in a candidate for kidney transplant


445-448
K. Czech-Brożek, M. Kuźmińska, A. Molczyk–Niedźwiecka
57-letnia pacjentka z wielohormonalną niedoczynnością przysadki i współistniejącym autoimmunologicznym zespołem niedoczynności wielogruczołowej – opis przypadku
57-year-old patient with hypopituitarism and coexisting autoimmune hypothyroidism polyglandular syndrome - a case report


449-452
M. Kuźmińska
21-letni pacjent z hipernatremią po operacji guza wewnątrzczaszkowego – opis przypadku
A 21-year old patient with hypernatraemia after intracranial tumour surgery – a case report


VARIA

453-454
A. Sydor
Towarzystwo Lekarskie w Tarnowie ma już 145 lat
Physician Society in Tarnow is 145 years old


455-457
A. Gontaszewski
Doktor Józef Cyryl Starkel (1807-1875) – założyciel „Kółka Lekarskiego” - pierwszego naukowego stowarzyszenia lekarzy w Tarnowie (1870)
Doctor Josef Cyryl Starkel (1807-1875) – founder of the “Physician Circle” – the first scientific physician association in Tarnow (1870)