SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

459-463
P. Hydzik, E. Paź, B. Szkolnicka, J. Pach
Ocena czynników wpływających na obraz kliniczny w ostrym zatruciu alkoholem etylowym w latach 1974-1975, 1984-1985 i 2011-2013
The assessment of factors affecting acute ethanol poisonings clinical status in 1974-1975, 1984-1985 and 2011-2013


464-467
D. Owsianik, M. Wojtaszek, E. Mach-Lichota, B. Korczowski
Zatrucia lekami u dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie w latach 2010-2014
Drug poisonings in children hospitalized in The Regional Hospital No. 2 in Rzeszow in the years 2010-2014


468-471
B. Groszek, P. Piszczek
Przedawkowanie antagonistów witaminy K
Vitamin K antagonists overdose


472-474
M. Sułek, B. Groszek
Ostre zatrucia lewotyroksyną w materiale własnym
Acute poisoning with levothyroxine in own experience


475-478
D. Schetz, J. Sein Anand
Postawy pomorskich lekarzy wobec obowiązku raportowania niepożądanych działań produktów leczniczych
Physician attitudes toward the reporting of adverse drug reactions on the Pomeranian region


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

479-481
Z. Senderowska, A. Hebanowska, J. Sein Anand, I. Rybakowska
Dichlorooctan – lecząca toksyna czy toksyczny lek?
Dichloroacetate – a healing toxin or a toxic drug?


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

482-484
M. Pietrus, P. Paprota, R. Radziszewska, H. Huras, A. Ludwin, M. Wiecheć, A. Nocuń, P. Ossowski, A. Knafel, M. Kiałka, J. Kłyszejko-Molska, K. Pityński, A. Załustowicz, T. Banaś
Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety ciężarnej
Carbon monoxide poisoning in pregnant woman


485-487
M. Wiergowski, D. Schetz, Z. Jankowski, B. Sumińska-Ziemann, J. Sein Anand
Zatrucie pacjentki z uogólnioną chorobą nowotworową w szpitalu – opis przypadku
Intoxication of female patient with generalised cancer in hospital – a case report


488-490
D. Schetz, J. Foerster, J. Sein Anand
Interakcje leków u 63-letniego sportowca – opis przypadku
Drug interaction in 63-year old male sportsmen – a case report


VARIA

491-492
M. Wiszniewiecka, D. Cejrowski, J. Sein Anand
Fundusze Unijne i toksykologia kliniczna
European Union funds and clinical toxicology