SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE

117-118
M. Kaciński
Krótka historia neurologii dziecięcej w Uniwersytecie Jagiellońskim
A short history of pediatric neurology in Jagiellonian University


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

119-123
S. Kroczka, K. Stasiak, M. Kaciński
Parametry neurofizjologiczne w miastenia gravis u dzieci w świetle diagnostyki i leczenia
Neurophysiological parameters in myasthenia gravis in children in diagnostic and therapeutic view


124-128
S. Kroczka, M. Steczkowska, M. Kaciński
Potencjały egzogenne u młodocianych ze stwardnieniem rozsianym
Exogenous evoked potentials in adolesccents with multiple sclerosis


129-133
A. Gergont, K. Kurdziel, U. Stolarska-Weryńska
Przepływ mózgowy krwi w omdleniach neurokardiogennych u dzieci
Cerebral blood flow during neurocardiogenic syncopes in children


134-138
M. Steczkowska, U. Stolarska-Weryńska, K. Fiederer, M. Kaciński
Potencjał P300 u dzieci z napadami rzekomopadaczkowymi i napięciowymi bólami głowy
P300 potential in children with psychogenic nonepileptic events and tension headache


139-142
U. Stolarska-Weryńska, M. Steczkowska, M. Kaciński
Wpływ terapii poznawczo-behawioralnej na potencjał P300 u dzieci z napadami rzekomopadaczkowymi i napięciowymi bólami głowy
The influence of cognitive-behavioral therapy on the P300 potential in children with psychogenic nonepileptic seizures and tension headache


143-147
A. Gergont, B. Gajda, E. Wesołowska
Wyniki oceny funkcji autonomicznych u dzieci z migreną z aurą wzrokową i czuciową
Results of autonomic testing in children with migraine with aura, including visual and sensory


148-151
A. Kubik, P. Kubik, M. Stanios, B. Kraj
Wyniki kliniczne i neurofizjologiczne terapii neurofeedback u dzieci z zespołem ADHD
Clinical and neurophysiological data of neurofeedback therapy in children with ADHD


152-156
P. Kubik, B. Kraj, A. Kubik
Wpływ terapii neurofeedback na stan kliniczny i wybrane parametry zapisu EEG u dzieci chorych na padaczkę z napadami pierwotnie uogólnionymi
Neurofeedback therapy influence on clinical status and some EEG parameters in children with primary generalized epilepsy


157-160
P. Kubik, M. Stanios, E. Iwan, A. Kubik
Wpływ terapii neurofeedback na stan kliniczny i wybrane parametry zapisu EEG u dzieci chorych na padaczkę z napadami częściowymi
Neurofeedback therapy influence on clinical status and some EEG parameters in children with localized epilepsy


161-166
I. Witek, S. Kroczka, M. Kaciński
Charakterystyka udaru niedokrwiennego u dzieci w latach 1968-1998 i 2010-2015
Characteristics of ischemic stroke in children in the years 1968-1998 and 2010-2015


167-169
K. Stasiak, E. Wesołowska, S. Kroczka
Zespół Guillain-Barre u dzieci w latach 2009-2014
Guillain-Barre syndrome in children in 2009-2014 years


170-173
E. Rogalska, B. Skowronek-Bała, A. Świerczyńska, M. Kaciński
Porażenie obwodowe nerwu twarzowego u dzieci w Małopolsce w latach 2010-2014
Bell’s palsy in malopolska’s children in 2010-2014 years


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

174-178
A. Gergont
Czynność autonomicznego układu nerwowego w stanach napadowych u dzieci i młodzieży i możliwości jej oceny
The function of autonomic nervous system during paroxysmal events in children and adolescents, and available diagnostic methods


179-182
M. Steczkowska, B. Skowronek-Bała, T. Bawół
Aktualne wytyczne do stosowania immunomodulacji interferonami w stwardnieniu rozsianym u dzieci
Apt guidelines for applying immunomodulation with interferons in the multiple sclerosis at children


183-186
A. Świerczyńska, R. Kłusek, M. Kaciński
Przesłanki neuroelektrofizjologiczne dla rehabilitacji neurologicznej dzieci
Neurophysiological methods in evaluation of neurorehabilitation in children


187-190
U. Stolarska-Weryńska, A. Biedroń, M. Kaciński
Związki między neuropsychologią a neurofizjologią
The links between neuropsychology and neurophysiology


191-193
P. Kubik
Rodzaje biofeedbacku
Types of biofeedback


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

194-196
K. Kurdziel, B. Skowronek-Bała, A. Gergont
Dziecko z tężyczką utajoną, studium kliniczno-neurofizjologiczne
Latent tetany in child, electrophysiologico-clinical study


197-200
A. Biedroń, I. Witek, E. Wesołowska
Czy wynik neuroobrazowania u dziecka ze stwardnieniem rozsianym może nas zaskoczyć? Spostrzeżenie kliniczno-radiologiczne
May neuroimaging findings of a child with multiple sclerosis surprise us? Clinical and radiological observation