SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

271-275
M. Krakowska-Stasiak, D. Cibor, K. Sałapa, D. Owczarek, T. Mach
Impact of body weight on clinical symptoms and endoscopic changes in patients with gastroesophageal reflux disease
Wpływ masy ciała na obraz kliniczny i endoskopowy u pacjentów z chorobą refluksową przełyku


276-279
G. Cepuch, I. Oskędra, M. Olma, K. Wojtas
The quality of life with regard to the sexual sphere and acceptance of the disease in young adults suffering from multiple sclerosis
Ocena jakości życia z uwzględnieniem sfery seksualnej i akceptacji choroby u młodych dorosłych chorujących na stwardnienie rozsiane


280-286
A. Ociepka, T. Milewicz, M. Kiałka, M. Krzyczkowska- Sendrakowska
Vascular effects of simvastatin are similar to hormone replacement therapy in postmenopausal women
Terapia simwastatyną u kobiet po menopauzie wykazuje podobny wpływ na śródbłonek naczyniowy, jak zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej


287-292
M. Łątka, T. Drożdż, P. Kwinta, E. Dąbrowska, J. Antoni Pietrzyk, D. Drożdż
Pomiary kliniczne a 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego w ocenie nadciśnienia tętniczego u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
Office and 24-hour ambulatory blood pressure measurements in hypertension assessment in children with chronic kidney disease


293-295
H. Huras, J. Spaczyńska, A. Gadamer, M. Radoń-Pokracka
Wpływ zmian poziomów leptyny na ryzyko porodu przedwczesnego u pacjentek z nadmiernym BMI
An influence of changes in the levels of leptin on the risk of preterm delivery in patients with excessive BMI


296-300
U. Czech, W. Dudek, U. Ciałowicz, A. Dembinska-Kiec, B. Kiec-Wilk
Wpływ wolnych kwasów tłuszczowych na ekspresję genu CYP19A1 (aromataza), w ludzkich komórkach zrębu naczyniowego tkanki tłuszczowej
Effect of free fatty acids on CYP19A1 (aromatase) gene expression in human adipose tissue stromal vascular fraction cells


301-304
I. Ciećko-Michalska, I. Wierzbicka-Tutka, M. Szczepanek, D. Fedak, T. Mach
Czy stężenie cytokin może być markerem aktywności nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz służyć do ich różnicowania?
Could the cytokines concentration be a marker of IBD activity and be useful in evaluation of IBD differentiation?


305-309
H. Wrona-Polańska, AB. Skotnicki, B. Piątkowska-Jakubas
Psychologiczne predyktory zdrowia pacjentów po transplantacji szpiku kostnego 40 lat psychologicznych badań chorych z nowotworami krwi
Psychological health’s predictors of patients after bone marrow transplantation (BMT) 40 years of psychological researches of patients with blood cancers


310-315
P. Wróbel, U. Grabowska, W. Sułowicz
Częstość występowania przewlekłej choroby nerek wśród pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
The prevalence of chronic kidney disease among patients of the Emergency Department of the Regional Hospital in Kielce


316-319
A. Skrzypek, M. Szeliga, A. Stalmach-Przygoda, B. Kowalska, K. Jabłoński, M. Nowakowski
Analiza stylu życia oraz czynników ryzyka miażdżycy występujących u studentów wybranych uczelni w Krakowie
Analysis of lifestyle and risk factors of atherosclerosis in students of selected universities in Krakow


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

320-323
P. Tęcza, L. Żylińska
Prewencyjne działanie kurkuminy i resweratrolu w chorobie Alzheimera
Preventive effects of curcumin and resveratrol in Alzheimer’s disease


324-333
G. Handzlik-Orlik, R. Krysiak, L. Kędzierski, B. Okopień
Zaburzenia endokrynologiczne w chorobach wątroby
Endocrine abnormalities in liver diseases


334-339
P. Żelechowska, J. Agier, E. Kozłowska, E. Brzezińska-Błaszczyk
Alternatywy dla antybiotykoterapii – peptydy przeciwdrobnoustrojowe i bakteriofagi
Alternatives for antibiotics - antimicrobial peptides and phages


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

340-342
M. Migacz, M. Holecki, D. Strzałkowska, J. Duława
Kwasica nieoddechowa u chorego z zastępczym ortotopowym pęcherzem jelitowym
Metabolic acidosis in a patient with an orthotopic neobladder


VARIA

343-348
Z. Dąbrowski, A. Skotnicki
Historia odkrycia znaczenia szybkości opadania erytrocytów (OB) w patologii człowieka (w 150 rocznicę urodzin polskiego lekarza i naukowca Edmunda Biernackiego)
The history of discovery of the meaning of erythrocyte sedimentation rate (ESR) in the human pathology (in the 150th birth anniversary of the Polish phisician and scientist, Edmund Biernacki)


349

Jerzy Woy-Wojciechowski - Moje Towarzystwo
Domena Warszawa 2015, s. 304 + XXXII, ilustr., ISBN 978-83-938166-2-0


350-351
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Włodzimierz Gawroński Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Włodzimierz Gawroński. Member of the Founding Committee of the Polish Urological Association. Biographical note