SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1-7
A. Leśniak, M. Klimek, A. Kubatko-Zielińska, J. Kobylarz, M. Nitecka, G. Dutkowska, B. Romanowska-Dixon, P. Kwinta
Ocular outcomes in 4-year old prematurely born children
Ocena narządu wzroku u dzieci w wieku 4 lat urodzonych przedwcześnie


8-12
M. Orzechowski, A. Knafel, T. Banas, R. Jach, K. Pitynski, M. Wiechec
Ultrasound evaluation of inferior facial angle (IFA) in a population of normal fetuses at 11-13 weeks (+6 days) gestation
Ultrasonograficzna ocena dolnego kąta twarzowego w populacji płodów bez nieprawidłowości między 11 a 13 tygodniem (+6 dni) ciąży


13-20
T. Basta, I. Gawron, K. Mirocki, D. Babczyk, R. Jach
Analiza typu histologicznego i stopnia zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy jako czynników prognostycznych wśród kobiet leczonych w Klinice Ginekologii i Onkologii UJ CM w latach 2001-2014
Analysis of histological type and staging of cervical cancer as prognostic factors among women treated in the Department of Gynecology and Oncology, Jagiellonian University in the years 2001–2014


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

21-24
G. Cepuch, A. Kruszecka-Krówka
Child’s dignity in suffering and death
Godność dziecka w cierpieniu i umieraniu


25-29
B. Sosnowski, H. Bachórzewska-Gajewska, S. Dobrzycki, J. Malyszko
Klotho, nie tylko białko starzenia się
Klotho not only antiageing protein


30-36
A. Jurczyszyn, M. Olszewska-Szopa
Najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego
The most recent developments in diagnosis and treatment of multiple myeloma


37-40
E. Nycz
Mikroangiopatia CADASIL (mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią) - wyzwaniem dla lekarza praktyka
Microangiopathy CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) - a chalange for general practitioner


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

41-43
D. Ucieklak, J. Zięba-Parkitny, E. Kozek, J. Skupień, K. Sztefko, MT. Małecki
Hipoglikemie związane z przeciwciałami przeciw insulinie egzogennej u pacjentki chorującej na cukrzycę typu 2 – opis przypadku skutecznej terapii za pomocą nowych doustnych leków przeciwcukrzycowych
Hypoglycemia due to antibodies to exogenous insulin in a patient with type 2 diabetes – a case report of treatment with new generation oral hypoglycemic agents


44-47
JS. Świrta, M. Piejko, M. Barczyński, P. Wałęga
Gigantyczy gruczolak dodatkowej przytarczycy przyczyną przetrwałej pierwotnej nadczynności przytarczyc u chorego z chorobą wielogruczołową przytarczyc
Giant supernumerary parathyroid adenoma as a cause of persistent primary hyperparathyroidism in a patient with a multiglandular parathyroid disease


VARIA

48-50
A. Torbé, P. Ustianowski, M. Ustianowska, Z. Celewicz, D. Torbé
Zarys historii cięcia cesarskiego - od starożytności do końca XVII wieku
Outline of the history of caesarean section – from ancient times to the end of 17th Century


51
H. Gaertner
Prof. dr hab. Ryszard Chrzanowski
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ. Kraków 2016, s. 60


51
H. Gaertner
Katarzyna Kojzar - Profesor Skalski. Uczeń Religi. Lekarz od cudów
Muza Warszawa 2016, s. 398, ilustr., ISBN 978-83-287-0324-7