SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

293-296
Bartłomiej Matejko, Sandra Mrozińska, Agata Uchman, Marta Kiałka, Magdalena Szopa, Beata Kieć-Wilk, Jerzy Hoheendorff, Tomasz Klupa
Comparison of dietary habits and lifestyle in patients with type 1 diabetes and patients with MODY diabetes
Porównanie nawyków żywieniowych i stylu życia pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz pacjentów z cukrzycą typu MODY


297-301
Agnieszka Janion-Sadowska, Marcin Sadowski, Edyta Radomska, Jacek Kurzawski, Marek Gierlotka, Lech Poloński, Mariusz Gąsior
Wpływ strategii terapeutycznej na wyniki leczenia chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST i cukrzycą typu 2
Impact of therapeutic approach on the outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and type 2 diabetes


302-305
Katarzyna Holcman, Magdalena Kostkiewicz, Wojciech Szot, Paweł Rubiś, Agata Leśniak-Sobelga, Marta Hlawaty, Sylwia Wiśniowska-Śmiałek, Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Krzysztof Boczar, Piotr Podolec
Parametry zapalne a wynik scyntygrafii z radioznakowanymi 99mTc-HMPAO leukocytami u pacjentów z podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia
Inflammatory markers and 99mTc-HMPAO-labeled leukocyte SPECT/CT results in suspected infective endocarditis


306-309
Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Andrzej Wojtarowicz, Magdalena Michalak, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym
Assesment of diastolic function left ventricle in pregnant women with hypertension


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

310-313
Magdalena Kostkiewicz
Diagnostyka nieinwazyjna u kobiet z chorobą niedokrwienną
Noninvasive assessment of coronary artery disease in women


310-315
Agnieszka Olszanecka, Danuta Czarnecka
Wybrane aspekty farmakoterapii po zawale serca - odmienności w populacji żeńskiej
Pharmacotherapy after myocardial infarction – differences in female population


314-319
Łukasz Piątek, Krzysztof Wilczek, Marcin Sadowski
Trendy zmian w charakterystyce klinicznej i wynikach leczenia pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
Trends in clinical characteristics and outcomes of patients with non-ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI)


320-322
Anna Polewczyk, Szymon Domagała, Agnieszka Łętek, Marianna Janion
Rola echokardiografii w diagnostyce choroby wieńcowej u kobiet
Role of echocardiography in diagnosis of coronary disease in women


323-327
Marianna Janion, Agnieszka Janion-Sadowska
Ciąża u kobiety z chorobą wieńcową
Pregnancy in woman with coronary heart disease


328-333
Agnieszka Olszanecka, Danuta Czarnecka
Wybrane aspekty farmakoterapii po zawale serca - odmienności w populacji żeńskiej
Pharmacotherapy after myocardial infarction – differences in female population


334-336
Leszek Bryniarski, Sławomir Surowiec, Danuta Czarnecka
Przezskórne rewaskularyzacje przewlekłych okluzji wieńcowych – odrębności u kobiet
Percutaneous revascularization of coronary chronić total occlusion – differences in women


337-340
Małgorzata Zachura, Krzysztof Wilczek, Marcin Sadowski
Niepełna skuteczność rewaskularyzacyjna pierwotnej angioplastyki wieńcowej u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST-przegląd piśmiennictwa
Incomplete revascularization after primary percutaneous coronary intervention in patients with ST-segment elevation myocardial infarction-a review


341-343
Barbara Małecka, Andrzej Ząbek
Zagrożenie arytmią komorową i nagłym zgonem sercowym u kobiet z chorobą niedokrwienną serca
Risk of ventricular arrhythmia and sudden cardiac death in women with ischemic heart disease


344-348
Agata Hanna Bryk, Anetta Undas
Doustne leki przeciwkrzepliwe niebędące antagonistami witaminy K u kobiet – od migotania przedsionków do zatoru płucnego
Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in women – from atrial fibrillation to venous thromboembolism