SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

483-487
M. Michno, A. Sydor
Usefulness of procalcitonin and C-reactive protein determination in an early diagnosis and severity evaluation of urinary tract infections
Przydatność oznaczania prokalcytoniny i białka C-reaktywnego we wczesnej diagnostyce oraz w ocenie ciężkości zakażeń układu moczowego


488-490
R. Havrysh, O. Lukavetskiy, Y. Havrysh, M. Kondratiuk
Long term follow-up results after laparoscopic gastric plication (LGP) in series of 79 patients
Długoletnia obserwacja po laparoskopowej plikacji żołądka (LGP) w grupie 79 chorych


491-496
K. Snarska, J. Małyszko, M. Serwatka, H. Bachórzewska-Gajewska
Analiza funkcji nerek wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
Kidney function in patients hospitalized in intensive care unit


497-501
M.Cichocki, T. Konecki, Z. Jabłonowski
Ocena zgodności analizy patologicznej raka stercza według skali Gleasona w biopsji igłowej i preparacie po laparoskopowej radykalnej prostatektomii
Concordance evaluation of Gleason score between laparoscopic prostatectomy and needle biopsy specimens


502-505
M. Strzałka, K. Rembiasz
Wyniki leczenia chorych z nieżylakowym krwawieniem do światła górnego odcinka przewodu pokarmowego
Treatment results in patients with non-variceal upper gastrointestinal bleeding


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

506-510
B. Cichoń, M. Lemm, M. Poński, A. Wróblewska-Czech, M. Hartleb, M. Matyja, D. Pluta, J. Wójcik, Ł. Szwaczka, A. Witek
The role of Insulin-like growth factors and its binding proteins in oncological gynecology
Znaczenie insulinopodobnych czynników wzrostu i białek je wiążących w ginekologii onkologicznej


511-514
P. Pietrzyk, J. Kenig
Hiponatremia jako czynnik zwiększonego ryzyka powikłań w przebiegu pooperacyjnym w grupie osób starszych – przegląd literatury
Hyponatremia as a risk factor of increased postoperative complications in the older patients – review of the literature


515-519
AK. Jaworek, D. Dudek, K. Szafraniec, M. Jaworek, J. Sułowicz, A. Zalewski, A. Wojas-Pelc
Depresja jako istotny problem kliniczny wśród pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry – przegląd najnowszych doniesień
Depression as an important clinical issue among atopic dermatitis patients – an overview of most current reports


VARIA

520-524
J. Banach, I. Glanowska
Zdrowie publiczne w Polsce w XX-leciu międzywojennym
Public health in the interwar period in Poland