SPIS TREŚCI
Letter to the Editor

525-526
J. Wącław, T. Sacha
Current and future place of ponatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia and Ph+ acute lymphoblastic leukemia – an update
Rola ponatynibu w leczeniu przewlekłej białacz ki szpikowej oraz ostrej białaczki limfoblastycznej Ph+: teraźniejszość i przyszłość – aktualizacja


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

527-532
Z. Loster, A. Gut, M. Zawada, K. Szczeklik, A. Jakubik, J. Pytko-Polończyk
Development of dental awareness concerning oral health behavior among students of selected universities in Krakow
Rozwój świadomości stomatologicznej dotyczącej zachowania zdrowia jamy ustnej wśród studentów wybranych krakowskich uczelni


533-536
I. Lipińska, M. Bednarek, M. Staszkiewicz, J. Brudnicki, M. Trybus
Ocena funkcji ręki po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena w oparciu o badanie z zastosowaniem kwestionariusza HFS (Hand Function Score)
Evaluation of the hand function after surgical treatment of Dupuytren’s contracture based on the HFS (Hand Function Score) questionnaire


537-543
M. Szkiela, S. Kałucka, M. Znyk, W. Kołcz, D. Kaleta
Stresujące wydarzenia życiowe, a ryzyko zachorowania na raka piersi: badanie kliniczno-kontrolne, wyniki wstępne
Stressful life events and the risk of breast cancer: case-control study, preliminary results


544-548
M. Nowicki, A. Zawiasa-Bryszewska, P. Białasiewicz, A. Masajtis-Zagajewska, D. Nowak
Zależność pomiędzy liczbą bezdechów podczas snu a wskaźnikami ostrego uszkodzenia nerek u chorych diagnozowanych w kierunku obturacyjnego bezdechu sennego
Relation between apnea episodes during sleep and markers of acute kidney injury in patients investigated for obstructive sleep apnea


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

549-554
J. Margasińska-Olejak, D. Wiechuła, A. Fischer
Wykorzystanie włosów do analizy substancji psychoaktywnych
The human hair use for psychoactive substances analysis


555-557
K. Ożga, R. Jach, M. Krzyczkowska-Sendrakowska, P. Knapp, M. Swornik
Wpływ zastosowania metforminy na poziom hormonu antymüllerowskiego u pacjentek z zespołem policystycznych jajników
Influence of metformin on the level of anti-Müllerian hormone in patients with polycystic ovarian syndrome


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

558-562
D. Brodowska-Kania, B. Grala, A. Paturej, E. Kotwica-Strzałek, S. Niemczyk
Adult necrotizing enterocolitis as a result of severe complications of type 1 diabetes - the presentation of a clinical case
Martwicze zapalenie jelit u dorosłego w wyniku ciężkich powikłań cukrzycy typu 1 – prezentacja przypadku klinicznego


563-565
M. Gardian, J. Gozdowska, D. Dęborska-Materkowska, A. Perkowska-Ptasińska, M. Durlik
Kaposi’s sarcoma after kidney transplantation – two cases report
Mięsak Kaposiego po przeszczepieniu nerki – opis dwóch przypadków