SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

387-392
M. Jędrzejczyk-Cwanek, K. Woźniak, R. Filip, B. Lewandowski, W. Mędrzycka-Dąbrowska, D. Ozga
Risk factors for mortality in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention
Czynniki ryzyka zgonu w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST pacjentów leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

393-396
O. Kublin, M. Stępień
Telemedycyna w diabetologii
Telemedicine in diabetology


397-404
K. Kowalcze, R. Krysiak, A. Obuchowicz
Regulacje karnoprawne dotyczące realizacji szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w wybranych krajach europejskich
Legal regulations concerning implementation of protective vaccination programs in children and adolescents in selected European countries


405-412
K. Czajkowska, E. Zbroch, K. Kakareko, A. Rydzewska-Rosołowska, T. Hryszko
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów dializowanych – najnowsze spojrzenie na patofizjologię, diagnostykę i leczenie
Hypertension in dialysis patients - the latest view on pathophysiology, diagnosis and treatment


413-419
K. Wilczyńska, E. Rozenek, K. Simonienko, D. Zalewski, A. Kułak-Bejda, B. Konarzewska, N. Waszkiewicz
Rekreacyjne używanie atypowych leków przeciwpsychotycznych
Recreational use of second generation antipsychotic drugs (SGA)


420-425
EB. Rozenek, B. Szewczak, B. Król, W. Orlof, N. Waszkiewicz
Dwukierunkowa zależność między zaburzeniami psychicznymi a chorobami czynnościowymi przewodu pokarmowego (FGIDs). Przegląd literatury na przykładzie wybranych chorób czynnościowych
A two-way relationship between mental disorders and functional gastrointestinal disorders (FGIDs). Review of the literature on the example of selected functional disorders prace kazuistyczne – CASE REPORTS


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

426-429
R. Borek, A. Skwarek, M. Medygrał, M. Lechowicz-Wilińska, J. Wiliński
Concomitant pulmonary embolism and ischemic stroke in patient with acquired protein S deficiency and dehydration - it never rains but it pours
Współwystępowanie zatorowości płucnej oraz udaru niedokrwiennego mózgu u pacjenta z nabytym niedoborem białka S oraz odwodnieniem – nieszczęścia chodzą parami