KOLEGIUM REDAKCYJNE
(Editorial Office Staff)
Redaktor Naczelny
(Editor-in-Chief)
Prof. dr Władysław Sułowicz

Z-ca Redaktora Naczelnego
(Vice-Editor)
Prof. dr Jacek Sieradzki

Redaktor Działu
(Deputy-Editor)
Prof. dr Jerzy W. Naskalski

Sekretarz Naukowy
(Scientific Secretary)
Dr med. Katarzyna Krzanowska

Sekretarz Techniczny
(Technical Secretary)
Stanisława Uwer
Tel. +48660680450

Adres Redakcji
(Address)
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
Tel.: +48-12-4247982
Fax: +48-12-4247149
e-mail: redakcja@wydplek.com.pl
www.wydplek.com.pl
www.wple.net